Díky česko-německé právní spolupráci se uprchlík z NDR dočkal rehabilitace

Občané Německa se v poslední době čím dál častěji domáhají v České republice své rehabilitace za odsouzení a perzekuce po pokusu překonat za totality hranice na Západ. Další z těchto případů řešil zcela poprvé 8. září 2020 Okresní soud v Českém Krumlově (na snímku). Jiné „pohraniční“ soudy, například v Břeclavi, Českých Budějovicích, Domažlicích, Chebu, Chomutově či Klatovech podobné případy již řešily, některé dokonce opakovaně.

Tentokrát šlo o případ z léta roku 1973, kdy se tehdy 22letý Wilfried Roland Binneweiβ, skladový dělník, občan Německé demokratické republiky (NDR), „rozhodl, že ilegálně odejde přes území ČSSR do Rakouska“. Za tímto cílem přicestoval autostopem z NDR do ČSSR a poté cestoval vlakem do obce Horní Dvořiště, v okrese Český Krumlov, kde si vytvářel podmínky k opuštění republiky bez povolení do Rakouska, při čemž byl dne 25. 7. 1973 zadržen hlídkou pohraniční stráže“

Následně byl dodán do Vazební věznice v Českých Budějovicích, poté přemístěn do Ústředního eskortního střediska Praha-Pankrác a dne 6. 8. 1973 vyhoštěn do NDR „přes oddělení pasové kontroly Hřensko“.

Na jaře letošního roku se dnes 69letý Binneweiβ obrátil na Úřad Spolkové země Sasko-Anhaltsko pro vyrovnání se s diktaturou SED (Sjednocené socialistické strany Německa) s žádostí o rehabilitaci kvůli svému věznění v Československu.

Úřad mu zprostředkoval právní pomoc v České republice a 8. září 2020 to bylo poprvé, kdy českokrumlovský soud řešil důvodnost věznění neúspěšného východoněmeckého uprchlíka.

„Státní zástupkyně ve své závěrečné řeči přesvědčivě objasnila, že šlo o šikanu ze strany tehdejšího režimu, takže po krátké poradě senátu pak jeho předsedkyně Binneweiβovu účast na soudní rehabilitaci potvrdila a vysvětlila, že k ní byly splněny všechny zákonné předpoklady,“ uvedl právní zástupce čerstvě rehabilitovaného Němce JUDr. Lubomír Müller. Podle něj lze tento případ považovat za vynikající příklad efektivní česko-německé právní spolupráce. Jejím výsledkem je, že Binneweiβovi se dostalo plné morální satisfakce. Bohužel došlo k tomu až v době, kdy je velmi vážně nemocný.


Redakce AD
Foto: justice.cz

 

Go to TOP