ÚPV Senátu doporučil, aby MV převzalo správu majetku zajištěného v tr. řízení

Správu majetku, který byl zajištěn v trestním řízení, asi převezme od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Ministerstvo vnitra. Převod předpokládá vládní novela zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, a dalších souvisejících zákonů, kterou na svém 19. zasedání doporučil Senátu schválit jeho Ústavně-právní výbor (viz foto z jednání). Předloha navíc rozšiřuje možnosti ponechat zajištěné movité věci na místě a v některých případech umožní zajistit místo věci peníze.

 

Správu majetku v současnosti vykonává po dobu zajištění buď soud, který o zajištění rozhodl, či na základě soudního pověření územní pracoviště ÚZSVM, nebo soudní exekutor. Podle novely bude soud moci pověřit místo majetkového úřadu právě Ministerstvo vnitra. Na ministerstvu od roku 2017 funguje Centrum zajištěných aktiv (Cenza), které se zabývá prodejem zajištěných věcí. Výnos putuje na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti, ze kterého jsou odškodňovány oběti spáchané trestné činnosti.

Pokud by Ministerstvo vnitra nemohlo správu konkrétního majetku zajistit, pomůže podle novely orgánům v trestním řízení nalézt vhodného správce. Vnitro také bude moci odmítnout správu majetku, pokud jde o věc, která vyžaduje zvláštní podmínky nakládání nebo odbornou způsobilost. Kvůli správě zajištěných vozidel by mělo mít podle návrhu nepřetržitý přístup k údajům z jejich registru.

Generální ředitelství cel by podle předlohy mohlo vykonávat správu zajištěného majetku i v případech, kdy je podezření na to, že byl získán v souvislosti s porušením předpisů upravujících provozování hazardních her. Náklady správy majetku by měl podle úpravy nově nést subjekt, který správu vykonává, místo orgánů činných v trestním řízení.

Novela si také klade za cíl rozšířit možnosti, kdy je možno zajištěnou movitou věc takzvaně ponechat na místě. Orgány činné v trestním řízení by pak dostaly právo kontrolovat, zda podezřelí dodržují zákaz nakládání se zajištěnou věcí. Pokud by musely vstoupit do prostoru, k jehož prohlídce je potřeba soudní příkaz, budou mít povinnost si souhlas soudu vyžádat. V případě, že by věc nesnesla odkladu, mohou do prostoru, který není obydlím, vstoupit i bez souhlasu soudce, o ten ale budou muset bezodkladně požádat zpětně.

Předloha také zavádí možnost místo zajištěné věci složit do úschovy peníze, které hodnotě věci odpovídají. Nesměl by ale být ohrožen účel trestního řízení, se zajištěním peněz by také musel souhlasit soudce či státní zástupce.

V loňském roce policie zajistila majetek za zhruba 5,3 miliardy korun. Proti předchozímu roku hodnota klesla téměř o dvě miliardy korun.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: archiv Senátu  

Go to TOP