Důležité upozornění pro advokátky a advokáty k povinným platbám

V souvislosti s placením povinných plateb advokáta na činnost Komory a příspěvku do sociálního fondu představenstvo České advokátní komory upozorňuje na důležitou skutečnost.

Poradní orgán ČAK – Komise pro snížení, prodloužení nebo prominutí příspěvku nebo odvodu do sociálního fondu projedná pouze písemné žádosti jednotlivých advokátů či advokátek, které budou doručeny Komoře nejpozději do 20. ledna 2020, tj. do data splatnosti určeném v čl. 2 odst. 2 Usnesení 10/2006 Věstníku, které upravuje podrobnosti o placení ročního příspěvku.

Stejný termín, tedy 20. 1. 2020 platí pro podání písemných žádostí týkajících se případných úlev:

  • pro advokáty starší 70 let a 80 let, kteří vykonávají advokacii více než 20 let;
  • pro advokátky/advokáty z důvodu rodičovských povinností, kdykoliv do 6 let věku dítěte, avšak pouze jednou po dobu výkonu advokacie. Není nutné žádat v roce narození dítěte;

 

Komise projedná žádosti nově se zapisujících advokátů v průběhu kalendářního roku. Žádosti musí být podané do 1 týdne ode dne zahájení výkonu advokacie. Těmto advokátům může být prodloužena splatnost povinných plateb max. do 30. listopadu kalendářního roku.


Úlevy se nevztahují na platby zákonného pojištění.


JUDr. Lenka Vidovičová LL.M., pověřená členka představenstva ČAK
JUDr. Jaroslava Macková, vedoucí odboru matriky ČAK

 

Go to TOP