Prezidentem Soudcovské unie byl opět zvolen JUDr. Libor Vávra

V prostorách přerovského hotelu JANA se 13. a 14. října 2023 konalo výroční 33. zasedání Soudcovské unie, stavovské organizace soudců ČR. Sněm mimo jiné zvolil vedení organizace na příští tři roky – prezidentem SU se opět stal JUDr. Libor Vávra, prvním viceprezidentem Mgr. Roman Lada, viceprezidentkou pak byla zvolena JUDr. Eva Bučková.

 

Prezident SU ČR Libor Vávra ve svém projevu shrnul aktivity unie za uplynulé tří roky. Vyzdvihl kromě jiného spolupráci se zahraničními soudcovskými asociacemi a českými profesními právnickými organizacemi.

Shromáždění delegátů se zabývalo též materiálním zabezpečením soudců. Účastníci sněm vyslovili zásadní nesouhlas s protiústavním vládním návrhem změny zákona o platu soudců spočívajícím v trvalém snížení násobku průměrné mzdy pro výpočet platové základny od roku 2024. „Jedná se o flagrantní porušení práva soudců na materiální zabezpečení, aniž by byly splněny předpoklady vytýčené konstantní judikaturou Ústavního soud,“ zaznělo na jednání. V závěrečném usnesení pak SU deklarovala, že poskytne veškerou podporu soudcům, kteří se v případě přijetí vládního návrhu zákona budou svých platových nároků domáhat soudní cestou.

Kromě platů soudců se delegáti sněmu zabývali například také komunikací Soudcovské unie ČR a soudců směrem k veřejnosti i uvnitř justice a stavem odborného aparátu soudů – jak stojí v usnesení, dostatečný počet dobře ohodnoceného odborného aparátu považuje SU za nutnou podmínku pro udržení řádného chodu justice.

Sněm dále zvolil vedení organizace na následující tři roky – ve funkci prezidenta potvrdil JUDr. Libora Vávru, prvním viceprezidentem zůstává Mgr. Roman Lada. Post viceprezidentky opustila Martina Radkova a nahradila ji JUDr. Eva Bučková. Dalšími členy Výboru SU ČR se stali Mgr. Ilona Benešová a Mgr. Dalibor Zecha.

 

Soudcovská unie ČR vznikla v roce 1990 jako nepolitické profesní a dobrovolné stavovské sdružení. Je významným reprezentativním orgánem soudců, podle podílu členů na celkovém počtu soudců patří k nejsilnějším profesním sdružením v Evropě. Usiluje o soustavné zvyšování právního vědomí společnosti a úrovně ochrany práv a svobod člověka. Pořádá semináře, odborné stáže a mezinárodní konference. Členem SU se může stát každý soudce ČR.

 

Zdroj: SU, ČTK
Ilustrační foto: archiv Soudcovské unie/Miloš Vatrt

Go to TOP