Etika, nové výzvy a komunikace bylo téma diskusního fóra Justiční akademie

Etika v právu, respektování rolí jednotlivých profesí v justici, potřeba vzájemné komunikace, AI a její vliv na justici a celou společnost, morální aspekty právních profesí i ochrana demokracie, obraz justice v očích veřejnosti. To vše a mnoho dalších témat zaznělo na již 19. ročníku diskusního fóra Etika v právu, které pořádala Justiční akademie v Kroměříži od 9. do 11. října za účasti významných představitelů z řad soudců, státních zástupců a advokátů. Za Českou advokátní komoru vystoupil a diskutoval její předseda JUDr. Robert Němec, LL.M. „Advokacie je otevřená profese, v našich řadách je mnoho bývalých státních zástupců i soudců. Zkušenosti z různých profesí považuji za velmi přínosné a potřebné k dobrému fungování celé justice,“ řekl Robert Němec.

 

Vzájemný respekt, kolegialita, spolupráce a nikoli řevnivost, ale potřeba více společně diskutovat a setkávat se v rámci všech profesí justice se prolínala vlastně všemi různorodými tématy diskusního fóra v Kroměříži, jež se zabývala současnými etickými dilematy a výzvami budoucnosti.

„Dobrý právník by měl být schopen zastat všechny profese justice,“ domnívá se soudce JUDr. Ladislav Derka, podle kterého se například i dobrý zkušený advokát může stát kvalitním soudcem. „Myslím, že u nás je velmi nízká prostupnost profesí na rozdíl od zkušeností ze zahraničí,“ dodává a společné setkávání, které vede k lepšímu vzájemnému pochopení a kvalitnější spolupráci v justici, považuje za velmi důležité a prospěšné, podobně jako Mgr. Tomáš Foldyna, prezident Unie státních zástupců, který je podle svých slov také zastáncem prostupnosti profesí. „Izolace vede k nedůvěře,“ potvrdil potřebu společné komunikace právních profesí i JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR, který se na fóru zabýval také tématem podjatosti soudce.

 

Více vysvětlovat, komunikovat směrem k veřejnosti

Otevřena byla i otázka důvěry veřejnosti v justici. „Chybí mi v justici více komunikace, aby lidé věděli a rozuměli tomu, co děláme, proč to děláme, abychom vytvářeli lepší obraz justice,“ vyjádřil své přesvědčení JUDr. Josef Baxa, předseda Ústavního soudu. „Je třeba více vysvětlovat.“

Zároveň každý zástupce právní profese dokáže vylepšit obraz justice právě v té oblasti, kde sám působí, zaznělo v diskusi. Lidé přijmou i negativní rozhodnutí, pokud jim vysvětlíme a odůvodníme, proč jsme takto rozhodli, budeme se k nim chovat slušně, s respektem, pochopením, shodli se diskutující.

Každý zástupce jednotlivé právní profese má svůj úkol, každý se na různých stranách chce dobrat spravedlnosti. Vzájemné pochopení různých rolí a respekt usnadní dosáhnout toho nejlepšího cíle, který mají nakonec všechny strany stejný: spravedlnost, nestrannost, potrestání a náprava nepravostí. „Cíl máme všichni stejný,“ potvrzuje JUDr. Luboš Dörfl, Ph.D., předseda Vrchního soudu v Praze. „Advokát hájí zájmy klienta, státní zástupce prosazuje kolektivní zájem a soudce chce dosáhnout spravedlnosti a dobrého výsledku.“

 

Vyzkoušet si různé role v justici je přínosné

„U soudních sporů nikdy nejsou všichni šťastní,“ podotýká předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M. Vždy jedna strana odchází spokojená, druhá nespokojená. „Advokát se musí řídit pokyny klienta, je povinen je dodržovat, pokud nejsou v rozporu se zákonem,“ vysvětluje Robert Němec. A právě úloha advokáta v očích veřejnosti je často ta nejtěžší, což potvrzuje také JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., historik, emeritní ústavní soudce a advokát. „Část veřejnosti někdy vnímá advokáta, který hájí zájmy lumpa, že je také lump,“ říká. „Advokát je ale přítel soudu a je nepostradatelný při hledání spravedlnosti,“ dodává Stanislav Balík, který si vyzkoušel obě tyto role v justici a považuje své zkušenosti za velmi zdravé a prospěšné. „Po letech jsem se vrátil do advokacie a stále mě to baví“ dodává.

Vysvětlovat, více komunikovat, otevřeně diskutovat napříč právnickými profesemi, ale i v rámci celé společnosti, a vytvářet otevřený a důvěryhodný obraz justice je práce na dlouhou trať a nikdy nekončí, shodli se diskutující. Je však důležitá a potřebná zvláště v této době, kdy společnost čelí mnoha výzvám. Důvěru veřejnosti v nezávislou justici, která je pilířem demokracie, je třeba stále budovat. A bez společné podpory všech právnických profesí se neobejde.

 

Předcházet vyhoření a čelit novým výzvám včas

Debaty se dotkly i problematiky vyhoření, kdy při práci s lidskými osudy, s jejich slabostmi i bolestmi, může dojít k vyčerpání, potřebě odreagování, nutné změně. I zde se diskutující shodli že je nutná vzájemná pomoc, zájem o druhé a porozumění.

Velkou výzvou do budoucnosti a jistě i důležitým tématem příštího již jubilejního 20. ročníku fóra Etika v právu budou také nové technologie, AI, kterým se věnoval už v tomto ročníku jeden z diskusních panelů. „Změny v této oblasti jsou už nyní každý týden obrovské, vývoj jde nezadržitelně kupředu a během příštího roku budeme muset řešit mnoho nových právních i etických otázek v této oblasti,“ připomněla na závěr JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D., průvodkyně letošního fóra.

 

Redakce AD
Foto: Justiční akademie, AD

Go to TOP