Liniový zákon se zřejmě bude vztahovat i na strategické investice

Liniový zákon, který má urychlit povolování a výstavbu především silnic, dálnic, vysokorychlostních železnic a další infrastruktury, se zřejmě rozšíří i na strategické investice. Podle toho se má změnit i jeho název. Poslanecká sněmovna dne 12. října 2023 propustila do třetího čtení novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), která tuto změnu přináší. Rozšířit záběr zákona doporučil Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Vztahovat by se měl i na stavby pro energetickou bezpečnost.

 

Vláda původně předložila poslancům novelu zákona s tím, že by podle ní měly nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury ze zákona získat povolení ve lhůtě čtyř let. Poslanci k předloze vznesli desítky pozměňovacích návrhů. Čtyřletou lhůtu obsahuje evropská směrnice, kterou novela zavádí do českého práva. O záměru vlády rozšířit tento zákon a změnit ho na zákon o strategických investicích hovořil na začátku září premiér prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Zákon by se tak měl vztahovat nově mimo jiné i na zvažovanou výstavbu továrny na baterie do elektroaut v Líních u Plzně. Ze zákona by na základě doporučení výboru mohla vypadnout možnost podávat odvolání proti povolení stavby podle tohoto zákona, ale bez uvedení konkrétních důvodů. Podle dalšího z doporučení výboru se má liniový zákon vztahovat na dobíjecí a vodíkové čerpací stanice, aby tak usnadnil jejich výstavbu.

Na základě pozměňovacího návrhu skupiny poslanců v čele s ministrem dopravy Mgr. Martinem Kupkou by se měl samotný název zákona o rozšířit o urychlení výstavby strategických investičních staveb. V materiálech pro poslance stojí u tohoto návrhu výslovně stavba gigafactory v Plzni-Líních. Premiér Fiala po jednání vlády dne 11. října 2023 uvedl, že čas, po který může Česko jednat s automobilkou Volkswagen o umístění továrny na baterie pro elektromobily, takzvané gigafactory, na Plzeňsku, se blíží ke konci.

Strategickou investiční stavbou se bude rozumět stavba pro výrobu a skladování umisťovaná v zastavitelných nebo transformačních plochách o rozloze nejméně 100 hektarů vymezených k tomuto účelu v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Bude také muset být uvedená v příloze k zákonu.

S dalšími návrhy přišli poslanci ve druhém čtení. Například Mgr. Bc. David Šimek, MBA, chce v zákoně o ochraně přírody a krajiny omezit působnost České inspekce životního prostředí. Už by neměla dohlížet na nepodnikající fyzické osoby. Podle poslance Šimka jde hlavně o sousedské spory a zúžením povinností inspekce se odstraní mimo jiné zdvojení pravomocí různých dozorových orgánů.

Skupina poslanců v čele s Ing. Antonínem Tesaříkem pak chce zařadit mezi veřejně prospěšné stavby hlubinná úložiště oxidu uhličitého a související přepravní sítě. Stínový ministr dopravy Ing. Martin Kolovratník chce zvýšit částky za výkup potřebných pozemků. V případě běžných pozemků navrhuje místo osminásobku desetinásobek znalcem stanovené ceny, v případě stavebního pozemku dvojnásobek místo 1,5násobku.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP