MPO dalo do připomínkového řízení zákon o digitální ekonomice

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dalo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o digitální ekonomice, který má zajistit větší ochranu a bezpečnost uživatelů na internetu nebo posílit jejich práva. Resort tak reaguje na závazná evropská nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, takzvané DSA) a o správě dat (Data Governance Act, takzvané DGA) z loňského roku. 

 

„Předkládaný návrh zákona by měl být základním kamenem právní úpravy digitální a datové ekonomiky v České republice, na který budou moci navazovat další evropské předpisy v této oblasti, například nedávno schválené nařízení o datech,“ uvedl vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací na MPO Ing. Petr Očko, Ph.D.

Návrh zákona řeší například reklamu na internetu. Nově by neměla být cílena na nezletilé osoby nebo využívat citlivé osobní údaje, jako jsou informace o zdravotním stavu, náboženském vyznání a rasovém původu. Posílila by se také práva uživatelů vůči jejich obsahu.

„V případě, kdy online platforma odstraní uživateli obsah nebo mu omezí přístup k účtu, uživatel musí od platformy obdržet jasné a konkrétní odůvodnění tohoto rozhodnutí a může se proti němu odvolat prostřednictvím interního systému pro vyřizování stížností nebo i u soudu. Má také možnost požadovat náhradu škody, pokud mu rozhodnutím platformy vznikla újma,“ informovalo MPO. Toto nové pravidlo má podle MPO chránit svobodu projevu.

Důslednější by rovněž měla být ochrana před nezákonným obsahem na internetu. „Uživatelé budou mít možnost prostřednictvím řádně odůvodněného oznámení upozornit na nelegální obsah. Toto upozornění bude muset zahrnovat vysvětlení, proč je obsah nezákonný. A pouze v případě, že bude za nezákonné uznáno, bude ho muset platforma smazat,“ sdělilo ministerstvo. Doplnilo, že o případné nezákonnosti obsahu rozhodne sama platforma s tím, že to bude muset řádně odůvodnit. Vůči tomuto rozhodnutí se uživatelé budou moci podle MPO odvolat i k soudu.

Vymáháním nařízení bude pověřen Český telekomunikační úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů. Z důvodové zprávy k návrhu vyplývá, že si zákon ze státního rozpočtu na nové pracovní pozice vyžádá náklady 7,5 milionu korun ročně.

S dalšími změnami, které by zákon přinesl, se může veřejnost seznámit v dokumentu MPO nebo na webu ministerstva.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: MPO, canva.com

Go to TOP