Jak na volný pohyb advokátů bylo tématem páteční konference v Brně

Téma volného pohybu advokátů v České republice, na Slovensku a v Rakousku přilákalo v pátek 6. října na pobočku České advokátní komory v Brně více než čtyřicet účastníků ze všech tří uvedených států, kteří ve velmi přátelském duchu sdíleli a diskutovali aktuální otázky této problematiky. Po vřelém úvodním slově ředitelky brněnské pobočky JUDr. Ireny Schejbalové následoval program rozdělený do tří odborných bloků, kterými přítomné provedl člen představenstva ČAK JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

V prvním bloku nazvaném „Advokátní právo“ vystoupila JUDr. Zuzana Čížová, členka představenstva Slovenské advokátní komory, Dr. Eric Heinke, místopředseda Vídeňské advokátní komory a JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., člen představenstva České advokátní komory. Mezi společnými tématy se objevila například kritika různých snah o prolomení zásady mlčenlivosti a důvěrnosti vztahu mezi advokátem a jeho klientem, dále pak etická pravidla nebo klesající počet advokátních koncipientů v jednotlivých zemích.

Druhý blok nazvaný „Co je třeba vzít v úvahu, abyste byli v CZ, SK nebo AT zapsáni jako evropský usazený advokát?“ zahájil advokát Mgr. Michal Vávra, který sdílel své zkušenosti jako evropský usazený advokát ve Vídni a srovnával například výhody a nevýhody procesních předpisů v obou státech. Za rakouskou advokátní komoru vystoupila její místopředsedkyně Mgr. Petra Černochová, která sdílela své zkušenosti jako advokátka zapsaná jak v Rakousku, tak i v České republice. Blok zakončil a o své zkušenosti se podělil slovenský advokát Mgr. Juraj Hudák.

Ve třetím bloku nazvaném „Co musíte, jako mladý začínající advokát (do 35 let), v CZ, SK nebo AT vzít v potaz?“ nejprve vystoupila advokátka JUDr. Irena Valíčková a popsala nástrahy, které musela překonávat, když se po složení advokátních zkoušek rozhodla založit vlastní advokátní kancelář. Slovenský pohled a zkušenosti se zakládáním advokátní kanceláře pak popsala slovenská advokátka JUDr. Eva Priehodová a blok zakončil svým příspěvkem mladý rakouský advokát Dr. Anton-Alexander Havlik.

Účastníci páteční konference se v následné debatě shodli, že obzvláště diskuze a výměna zkušeností jsou velkým přínosem pro jejich praxi, takže by určitě uvítali, aby bylo v těchto společných setkáváních pokračováno i v dalších letech.

Redakce AD

Go to TOP