Pozvánka na seminář Evidence majitelů obchodních korporací ve světle změn

Pražské sdružení Jednoty českých právníků zve na seminář Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn, který se uskuteční prezenčně v pondělí 16. října 2023 na Právnické fakultě UK.

 

Seminář Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn (kód 723) se bude konat na Právnické fakultě UK (náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí, dv. č. 38) prezenčně v pondělí 16. října 2023 od 9:00 do 14:00. Současně bude seminář streamován.

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva PF UK

Osnova

  • přehled dosavadního i očekávaného vývoje právní úpravy tuzemské i unijní a analýza jeho dopadů na aktuálně účinná pravidla
  • právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce – veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
  • legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice)
  • obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
  • povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
  • přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
  • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
  • další aktuální otázky

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu. Souhrnné informace lze získat na webových stránkách: jednotaceskychpravniku.cz.

 

Přihlásit se na seminář je možné:

pomocí formuláře na našich webových stránkách: jednotaceskychpravniku.cz  nebo zasláním přihlášky na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Účastnický poplatek:

Základní – 1800 Kč

Snížený* – 1200 Kč

*Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti uhrazují snížený účastnický poplatek.

 

Úhradu účastnického poplatku lze provést:

  1. a) na podkladě faktury, kterou účastník obdrží po přihlášení; k tomu je povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČO, DIČ plátce, bankovní spojení, nebo
  2. b) bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČO: 45248559 u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, konst. symbol 0308, variabilní symbolje vždy kód příslušné vzdělávací akce a ve zprávě pro příjemce platby nutno uvést jméno a příjmení účastníka.

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. nabízí členům JČP na eshopu Wolters Kluwer ČR, a.s. (https://obchod.wolterskluwer.cz/) využívat slevu 15 % na všechny tištěné knihy a eknihy z produkce Wolters Kluwer ČR, a.s. se zadáním slevového kódu JCP-WK-15.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Foto: canva.com

Go to TOP