Ministerstvo představilo aktuální znění návrhu zákona o hromadném řízení

Ministerstvo spravedlnosti dnes, 5. prosince 2019, na setkání s novináři představilo přepracované znění navrhované úpravy podávání hromadných žalob. Aktuální verze návrhu zákona plně odpovídá znění směrnice EU podpořené ministry zemí EU dne 28.  listopadu 2019. Nově navrhované znění zákona pak projedná Legislativní rada vlády ve čtvrtek 12. prosince 2019 jako návrh již s pozměněným názvem, který bude nadále používán – zákon o hromadném řízení.

Ministerstvo poslalo původní návrh zákona o hromadných žalobách do připomínkového řízení letos v březnu, zvedla se proti němu však velká vlna odporu a kritických hlasů. Legislativní rada vlády 3. října 2019 debatu nad návrhem přerušila kvůli odlišným názorům svých členů. Ministerstvo spravedlnosti pak zákon přepracovalo do dnešní podoby.

Česká advokátní komora byla již od počátku legislativního procesu návrhu zákona o hromadných žalobách ve vztahu k rozsahu předmětu úpravy zásadně zdrženlivá, přičemž upozorňovala na možné důsledky a nepředvídatelné dopady na podnikatelské prostředí v ČR široce pojatého návrhu. Již před časem také upozornila na to, že hromadné žaloby jsou českému právnímu prostředí velmi vzdálené a že by nový zákon měl být připravován souběžně s novým civilním řádem soudním. Tento argument dnes náměstek ministryně spravedlnosti Mgr. Michal Franěk odmítl. „Z legislativního hlediska není potřeba, aby to vznikalo souběžně. Navíc do toho zasáhla evropská směrnice, kterou bude potřeba řešit dříve,“ řekl.

Jak dále uvedli Mgr. Michal Franěk a JUDr. Anežka Janoušková z legislativního odboru ministerstva spravedlnosti, bylo v návrhu upuštěno od toho, aby hromadné žaloby za spotřebitele či jiné poškozené podával akreditovaný investor. Nově by tak mohl činit buď přímo poškozený nebo neziskové organizace. Nejvýhodnější postavení při podávání žalob by pak měly mít tzv. spotřebitelské neziskové osoby zapsané u Evropské komise, kterých je v ČR aktuálně sedm. JUDr. Anežka Janoušková připustila, že v tomto bodě šlo o kompromis a dodala, že ministerstvo spravedlnosti v novém návrhu posílilo roli neziskových organizací i na základě toho, že velmi důležitou úlohu mají i v souběžně připravované evropské směrnici. Hromadné žaloby by tak u českých soudů mohly podávat nezávislé neziskové organizace, které aktivně působí minimálně dva roky. Návrh zákona o hromadném řízení pak zvýhodňuje jakožto žalobce tzv. „směrnicové neziskovky“, což je například Sdružení českých spotřebitelů, dTEST nebo Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Tyto subjekty zapsané na seznamu vedeném Evropskou komisí by při podání hromadné žaloby platily poloviční soudní poplatek a také by nemusely dokládat písemné souhlasy poškozených.

Písemné souhlasy poškozených s podáním žaloby mají zabránit zneužívání tohoto nově zaváděného institutu. Návrh jich podle typu řízení vyžaduje buď deset (u přihlašovacího hromadného řízení), nebo dokonce sto (u odhlašovacího hromadného řízení). Podle Anežky Janouškové mají být tato odhlašovací řízení (opt-out) jen výjimečná a pouze u nároků do 3000 korun.

Zavedení možnosti hromadného řízení podle dnešního vyjádření ministerstva spravedlnosti výrazně ulehčí soudům, zrychlí soudní řízení a jejich účastníkům ušetří náklady.

O tématu se bude živě diskutovat i příští týden, a to nejen na Legislativní radě vlády. Již v pondělí proběhne odborné sympozium „Hromadné žaloby“, které se koná pod záštitou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, a v úterý pak stejnojmenná konference společnosti Economia.


JUDr. Hana Rýdlová
Foto: redakce AD

Go to TOP