Prezidentka SR Čaputová: Potřebujeme osobnosti, kterým můžeme důvěřovat

Prezidentka Slovenské republiky Mgr. Zuzana Čaputová se v úterý 8. září zúčastnila konference Etika v právu, která se koná ve dnech 7.–9. září v Kroměříži a jejímž hlavním tématem je etické chování soudců, morálka a prolínání etiky a práva. Ve svém vystoupení se mimo jiné zabývala významem sebereflexe soudní moci. Podle Zuzany Čaputové čelí slovenská justice v poslední době velké nedůvěře ze strany veřejnosti, jedné z největších v rámci EU, více než kdy jindy tak Slovensko potřebuje slyšet hlas moudrých a ctihodných soudců.

 

„Ne náhodou byly profese jako farář, lékař, učitel a soudce nejvyššími autoritami ve společnosti. Potřebujeme osobnosti, kterým můžeme důvěřovat, abychom mohli důvěřovat institucím a abychom mohli důvěřovat demokracii. Protože toto všechno je nyní v sázce,“ uvedla Zuzana Čaputová na webu prezident.sk.

Tradiční kroměřížské konference právníků pořádané Justiční akademií a zabývající se morálkou a prolínáním etiky a práva se prezidentka Čaputová účastnila již v minulosti, jako advokátka a analytička. Tentokrát přijela v nové roli, v níž může přímo ovlivňovat personální obsazení justice. Ve svém projevu Zuzana Čaputová připomněla, že slovenskou justici charakterizuje vysoká nedůvěra veřejnosti, spravedlnost a boj s korupcí tak patří k hlavním politickým tématům v zemi „Je přirozenou ambicí představitelů výkonné a zákonodárné moci zásadněji přispět k uzdravení justice,“ řekla prezidentka Čaputová. Zdůraznila také potřebu sebelimitace a zdrženlivosti dočasných držitelů veřejné moci ve vztahu k justici: „Ruku v ruce s tím musí zároveň přicházet i sebereflexe soudcovského stavu, schopnost reagovat na selhání jednotlivců, a tím přispívat k zajištění zodpovědného výkonu soudnictví. Tím spíše, že právě soudci jako jediní mají možnost nastavit justici zrcadlo, aniž by je kdokoliv mohl obvinit z toho, že zasahují do její nezávislosti.“

Předseda českého Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., hovořil ve svém vystoupení mimo jiné o Etickém kodexu soudců, na němž se skupinou expertů pracoval v posledních měsících. „Etický kodex má každý soudce v sobě a nyní to, co každý cítí a podle čeho se chová, bylo vepsáno na papír, abychom měli i písemnou podobu etických pravidel. Etický kodex odráží zákonnou úpravu pravidel chování soudců, která jsou zakotvena v Ústavě, a především v zákoně o soudech a soudcích,“ uvedl doktor Angyalossy. Podle předsedy Nejvyššího soudu jde o neformální kodex, „proto i k jeho akceptaci dojde neformálním projednáním všemi soudci“. V současné době je norma předmětem připomínkování jednotlivých soudů.

 

 

Zdroj: ČTK
Foto: prezident.sk a NS

Go to TOP