Liniový zákon by se měl vztahovat i na strategické investice

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), by se měl do budoucna rozšířit i na strategické investice. Rozšíření záběru zákona podpořil dne 21. září sněmovní Hospodářský výbor. O záměru vlády rozšířit tento zákon a změnit ho na zákon o strategických investicích hovořil na začátku září premiér prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

 

Zákon by se tak měl vztahovat nově mimo jiné i na výstavbu továrny na baterie do elektroaut v Líních u Plzně. Ze zákona by na základě doporučení výboru mohla vypadnout možnost podávat odvolání proti povolení stavby podle tohoto zákona, ale bez uvedení konkrétních důvodů.

Výbor také doporučil odložit účinnost novely zákona z původně navrženého 10. srpna letošního roku na 1. leden roku příštího roku. Podle dalšího z doporučení výboru se má liniový zákon vztahovat na dobíjecí a vodíkové čerpací stanice, aby tak usnadnil jejich výstavbu.

Vláda původně předložila poslancům novelu zákona s tím, že by podle ní měly nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury ze zákona získat povolení ve lhůtě čtyř let. Čtyřletou lhůtu obsahuje evropská směrnice, kterou novela zavádí do českého práva.

Na základě pozměňovacího návrhu skupiny poslanců by se měl samotný název zákona rozšířit o urychlení výstavby strategických investičních staveb. V materiálech pro poslance stojí u tohoto návrhu výslovně stavba gigafactory v Plzni-Líních.

Strategickou investiční stavbou se bude rozumět stavba pro výrobu a skladování umisťovaná v zastavitelných nebo transformačních plochách o rozloze nejméně 100 hektarů vymezených k tomuto účelu v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Bude také muset být uvedená v příloze k zákonu. Kupka popsal, že navržená změna má podpořit rychlejší výstavbu celků, kde se kombinují různé typy staveb.

Výbor doporučil pro stavby povolované podle liniového zákona zamezit praxi takzvaných blanketních podání. Jde o praxi, kdy odpůrce stavby podá odvolání, ale neuvede konkrétní důvody a dodá je až později. V poslední době upoutal pozornost postup ekologického hnutí Děti Země, které napadlo rozkladem stavební povolení pro úsek dálnice D11 z Trutnova ke státní hranici s Polskem. Důvody odvolání chce hnutí doplnit později.

Zákon by měl pro takové situace podle doporučení výboru stanovit, že pokud nebude odvolání obsahovat důvody, nebude úřad vyzývat odvolatele, aby ho doplnil. Pokud odvolatel tento nedostatek neodstraní ve lhůtě, úřad pouze přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a předcházející řízení s právními předpisy.

„My jsme s tím návrhem přišli už v srpnu. Je to spíše souhra okolností a jenom to ukazuje, že Česká republika tuhle změnu potřebuje,“ řekl ministr dopravy Mgr. Karel Kupka. Současný zákon umožňuje, aby odpůrci v poslední den před vypršením lhůty oznámili, že mají námitku, ale že neměli prostor se tomu věnovat a že svoje připomínky upřesní, popsal. „A čekáme dalších 30 dní, než zpřesní, jakou výhradu k tomu mají,“ dodal. „Daleko častěji je to nástroj ke zdržování,“ soudí ministr Kupka.

Debatu mezi členy výboru rozpoutal návrh skupiny poslanců mezi na urychlení přípravy a povolování staveb pro energetickou bezpečnost souvisejících s využitím jaderné energie. Někteří členové výboru poukazoval na to, že návrh mění několik zákonů a je poměrně rozsáhlý. Výbor nakonec návrh podpořil.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP