Předseda ČAK Robert Němec se zúčastnil mezinárodní konference k 30. výročí NS

Při příležitosti 30. výročí existence Nejvyššího soudu (NS) samostatné České republiky uspořádala tato instituce v polovině září mezinárodní konferenci s názvem „Role nejvyšších soudů při poskytování účinné právní ochrany“. Akce, pořádaná v Brně, poskytla celé spektrum pohledů, a to jak národních, tak i mezinárodních, na aktuální roli nejvyšších soudů v měnícím se světě práva, hodnot a společenských vztahů. Mezi účastníky konference byl i předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M.

 

Konference se věnovala dvěma základním tématům – tématem prvního panelu byla role nejvyšších soudů při poskytování účinné právní ochrany, a to jak z pohledu spolupráce nejvyšších soudů se Soudním dvorem Evropské unie, tak v kontextu ústavněprávních požadavků na odůvodňování soudních rozhodnutí, zejména pak v případech, kde absentuje přezkum po věcné stránce. Mezi řečníky vystoupil například pan Koen Lenaerts, předseda Soudního dvora EU, paní Dineke de Groot, předsedkyně Nejvyššího soudu Nizozemska, dále JUDr. Pavel Simon, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, a  prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL., S.J.D., soudce Nejvyššího správního soudu.

 

Druhý panel se zaměřil na roli nejvyšších soudů v přístupu ke spravedlnosti, a to v kontextu přípustnosti věcí k přezkumu nejvyššími soudními instancemi. V rámci tohoto panelu přednesli své příspěvky mimo jiné pan Tatu Leppänen, předseda Nejvyššího soudu Finska, JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu, a Mgr. et Mgr. Michal Bobek, MJur, Ph.D., Dr.h.c., soudce Nejvyššího správního soudu.

 

 

Mezi hosty konference byly i další významné osobnosti – soudci Ústavního soudu, představitelé vrcholných orgánů naší justice, akademici, představitelé zahraničních nejvyšších soudů, ale i zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu P ČR. Za Českou advokátní komoru se konference zúčastnil její předseda JUDr. Robert Němec, LL.M.

 

Zajímavé momenty z historie i současnosti NS můžete zhlédnout ZDE.

 

 

Redakce AD, NS
Foto: archiv NS

 

Go to TOP