O nominaci JUDr. Pavla Simona k ÚS rozhodne Senát 18. října

O nominaci stávajícího soudce Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Simona k Ústavnímu soudu má Senát rozhodovat na své schůzi, která začne měsíc, konkrétně 18. října. Podle prezidenta Petra Pavla by byl jeho nominant přínosem pro Ústavní soud nejen svou specializací, ale také rozvahou, soudcovskou zdrženlivostí a zkušenostmi z různých stupňů soudní soustavy.

 

Po absolvování Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni strávil JUDr. Pavel Simon část pregraduálního studia ve Velké Británii. Od roku 2001 byl soudcem plzeňského krajského soudu, poté působil jako předseda senátu Okresního soudu v Chebu.

Od roku 2012 je soudcem Nejvyššího soudu, přičemž již v roce 2013 se stal předsedou senátu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. Současně je Pavel Simon soudcem zvláštního senátu zřízeného podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Od roku 2011 je vládou pravidelně zařazován na seznam soudců Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ad hoc. Byl také jedním z trojice soudců, které vláda v červenci 2021 nominovala na místo soudce ESLP. Parlamentní shromáždění Rady Evropy ale z nominovaných vybralo JUDr. Kateřinu Šimáčkovou, Ph.D.

JUDr. Simon se věnuje i pedagogické činnosti, je lektorem pro oblast evropského civilního procesu. Přednáší na Akademii evropského práva v německém Trevíru či na Justiční akademii ČR.

 

Jak již dříve uvedl prezident Petr Pavel, Pavel Simon by byl přínosem pro ÚS mimo jiné svou rozvahou, soudcovskou zdrženlivostí, bohatými zkušenostmi z různých stupňů soudní soustavy ČR i ze zahraničí, ale také užitečnou specializací v oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou veřejnou mocí a v evropském mezinárodním právu soukromém.

Prezident Pavel už jmenoval ústavními soudci pět svých nominantů: soudce JUDr. Josefa Baxu, Mgr. Danielu Zemanovou a JUDr. Veroniku Křesťanovou, Dr., profesorku občanského práva prof. JUDr. Kateřinu Ronovskou, Ph.D., a ústavního právníka prof. JUDr. PhDr. Jana Wintra. Ph.D. Nominace se v srpnu vzdal místopředseda Vrchního soudu v Praze JUDr. Robert Fremr kvůli mediálnímu tlaku ohledně předlistopadového působení v justici. Ústavních soudců je tak nyní 14 z předpokládaných 15.

S ohledem na veřejnou debatu o Robertu Fremrovi nyní Senát velmi bedlivě zkoumá všechny podněty a informace, týkající se osoby a kariéry nového nominanta. Kritici například poukázali na jeho podíl ve stavební firmě či zapojení do podnikatelských aktivit jeho manželky. Někteří senátoři upozornili i na rozsudky JUDr. Simona, jež Ústavní soud v minulosti zrušil.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: archiv Senátu

Go to TOP