Rejstříku trestů bude zřejmě začleněn pod Ministerstvo spravedlnosti

Rejstřík trestů už patrně nebude samostatnou organizační složkou státu. Poslanecká sněmovna poslala na aktuálně probíhající 74. schůzi do závěrečného schvalování bez pozměňovacích návrhů vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle něhož se rejstřík začlení pod Ministerstvo spravedlnosti. Rejstřík vede evidenci trestních odsouzení, důvod k jeho samostatné existenci odpadl podle předkladatelů po elektronizaci celé agendy.

 

Rejstřík trestů vznikl jako samostatný subjekt na základě zákona z roku 1994. Předtím evidenci vedla státní zastupitelství, respektive prokuratury. V době přijetí zákona vyžadovalo vedení evidence rozsáhlou práci s písemnými dokumenty.

„Zřízení úřadu, který se bude věnovat výlučně správě této evidence, tak bylo ve své době odůvodnitelné. S ohledem na elektronizaci celé agendy je toto ale již překonáno,“ uvedlo Ministerstvo spravedlnosti v předkládací zprávě. Evidence trestů a evidence vybraných přestupků nyní představují zřejmě jediné seznamy, které spravuje samostatná organizační složka státu zaměřená výlučně na vedení záznamů.

Pravidla pro vedení evidence trestů a evidence přestupků zůstanou stejná. Změna nenastane ani ve vymezení případů, kdy lze žádat informace z těchto rejstříků, návrh pouze nově umožní poskytovat tato data v anonymizované podobě pro vědecké a výzkumné účely.

Poslanec Mgr. Milan Feranec se zajímal o navrhované automatické zaznamenávání odsouzení Čechů v zahraničí, a to i za činy, které v Česku trestnými činy nejsou. Může to podle něho mít dopady na práva obyvatel. Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., připustil, že v takových případech mohou nastat právní spory například ohledně prokazování bezúhonnosti. Stát ale podle něj získá přehled o odsouzení českých občanů v cizině. Záležitostí se má ještě zabývat ústavně-právní výbor.

Ministerstvo si od začlenění rejstříku do své struktury slibuje zefektivnění řízení evidence i úsporu provozních výdajů. V rejstříku nyní podle tabulek pracuje 34 zaměstnanců, v roce 2019 jich bylo 50. Pod Ministerstvo spravedlnosti bude převedeno 31 z těchto míst.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: archiv PS P ČR

Go to TOP