MSp vytvoří unikátní databázi judikatury v oblasti základních práv a svobod

Ministerstvo spravedlnosti vytvoří novou databázi judikatury v oblasti základních práv a svobod, která umožní vyhledat na jednom místě relevantní judikaturu mezinárodních i vrcholných vnitrostátních soudů. Databáze vznikne v projektu „Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv“ spolufinancovaného finančním mechanismem Norska 2014-2021 v programu Lidská práva. Projekt zahrnuje i další aktivity.

 

Vyhledávání judikatury v oblasti základních práv a svobod v současné době v praxi naráží na řadu překážek. Patří mezi ně jazyková bariéra, početnost zdrojů či nejednotná vyhledávací kritéria. Ministerstvo spravedlnosti proto vytvoří databázi, která uživateli podle přehledných kritérií na jednom místě umožní vyhledávání relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, výborů OSN a vrcholných vnitrostátních soudů v čele s Ústavním soudem. „Cílem je zjednodušit používání judikatury v oblasti lidských práv, a přispět tak k jejich lepšímu naplnění v každodenní praxi,“ uvedl Petr Konůpka z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP, která po věcné stránce projekt zajišťuje.

Nová databáze bude součástí chystaného webu zaměřeného na mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. Web bude dále obsahovat tzv. manuál slučitelnosti, tedy praktickou příručku pro tvůrce právních předpisů, jak ověřit soulad navrhované legislativy s mezinárodním právem lidských práv. Uživatelé na webu najdou i souhrn všech klíčových mezinárodních úmluv v této oblasti či tematické příručky judikatury pro otázky, které jsou pro českou praxi nejvíce aktuální.

Ministerstvo spravedlnosti na projektu spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, která díky financování z projektu svou vzdělávací nabídku obohatí o řadu aktivit v oblasti základních práv a svobod. Na mezinárodní úrovni ministerstvo v rámci projektu spolupracuje s Agenturou pro základní práva EU a Radou Evropy.

Projekt probíhá od začátku roku 2020 do konce roku 2023 a celková výše finanční dotace je 20,4 mil. Kč, přičemž 85 % je financováno z finančního mechanismu Norska 2014–2021 a 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu.

Více informací naleznete na ZDE.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

 

 

 

Go to TOP