Vedení ČAK jednalo s Olenou Maksymenko zastupující UNBA v ČR

Vedení České advokátní komory přivítalo dnes 11. září 2023 v Kaňkově paláci, sídle ČAK na Národní třídě v Praze, zahraniční advokátku Olenu Maksymenko, která byla pověřena prezidentkou Ukrajinské národní advokátní komory Lydyií Izovitovou k zastupování zájmů Ukrajinské národní advokátní komory (UNBA) v České republice.

Olena Maksymenko poděkovala jménem UNBA opětovně ČAK za finanční dary, které čeští advokáti poskytli a stále poskytují prostřednictvím ČAK ukrajinské advokacii a bez kterých by fungování ukrajinské advokacie za válečného stavu bylo jen těžko možné. Následně pozvala zástupce ČAK na Ukrajinu; samozřejmě své pozvání směřovala do časového období, kdy bude na Ukrajině bezpečno.

Během setkání se diskutovala otázka uznávacích zkoušek pro zahraniční ukrajinské advokáty a možnost skládání těchto zkoušek v ukrajinském či ruském jazyce. Ukrajinští advokáti si jsou vědomi nezbytnosti složení uznávacích zkoušek v České republice, aby mohli poskytovat na území ČR právní služby tak, jak to stanoví ve svém ustanovení § 5a českého zákona o advokacii. Nicméně jazyková bariéra jim často brání ve složení těchto zkoušek.

Zástupkyně UNBA následně navrhla uspořádání vstupního semináře či webináře pro ukrajinské kolegy advokáty, kteří by přivítali možnost být před samotným skládáním uznávacích zkoušek detailněji informování o možnostech poskytování právních služeb v ČR a o průběhu zkoušek. Tuto iniciativu vedení ČAK plně podpořilo.

Ukrajinští advokáti i za válečného stavu stále plnohodnotně poskytují právní služby taktéž na Ukrajině, k čemuž je jim nápomocen elektronický soudní spis, k němuž mají plný přístup, a následná elektronická komunikace se soudy. Zástupci ČAK byli informováni o digitálních certifikátech, které přístup do elektronického soudního spisu ukrajinským kolegům umožňují, což ukrajinská zástupkyně v praxi ihned ukázala na svém mobilním zařízení.

Vedení ČAK i zástupkyně UNBA se dohodli, že zůstanou v pravidelném kontaktu, budou se navzájem nadále informovat a spolupracovat v oblastech blízkých české a ukrajinské advokacii.

Odbor mezinárodních vztahů

Foto: redakce AD

Go to TOP