Senát chce rozšířit podmínky použití nutné obrany i korespondenční volby

Rozšířit podmínky pro nutnou obranu má novela, kterou se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schválila horní komora Parlamentu. Novelu trestního zákoníku, která na rozdíl od původní předlohy nezavádí výslovnou možnost obránce použít zbraň, tak nyní dostane k projednání Sněmovna.

 

Předloha má mimo jiné zaručit beztrestnost obránci, který by reagoval ze strachu, zmatku nebo jiného omluvitelného pohnutí mysli, který by byl způsoben útočníkem. Návrh má po senátních úpravách v souladu s nepřijatou předlohou z roku 2006 stanovit, že soudy by měly nutnou obranu posuzovat nejen z hlediska způsobu útoku, ale také s ohledem na čas útoku, jeho místo a okolnostem vztahujícím se k osobě útočníka nebo osobě obránce. Novela má také stanovit, že obránce by nebyl trestně odpovědný, pokud by nesplnil podmínky přiměřenosti nutné obrany, ale jednal „v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli, způsobeném útokem“. Novela by měla nabýt účinnosti od července příštího roku.

Proti novele se postavil advokát a předseda hnutí Senátor 21 Václav Láska, podle něhož je problematika nutné obrany upravena dostatečně v platném zákoně. Novela by soudům vzala pravomoc posoudit omluvitelné pohnutky pro obranu. Láskův návrh na zamítnutí předlohy ale Senát nepřijal.

Zjevně nepřiměřená obrana, tedy například úmyslné usmrcení útočníka, má ovšem i po senátních úpravách zůstat nadále trestná. Novela byla připravována v době zvyšujícího se počtu vloupání do rodinných domů v okolí Prahy. Obdobná slovenská úprava se osvědčila, případů použití zbraně v obydlí jeho obráncem byly řádově desítky.

 

Senát schválil i návrh na zavedení korespondenční volby prezidenta a poslanců. Hlasováním prošla senátorská volební novela, se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů. Předlohu nyní dostane k posouzení Sněmovna.

Hlasování poštou by mohlo využít na 600 000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem. Podle současných pravidel mohou Češi v zahraničí hlasovat jen na velvyslanectvích, což je časově i finančně nákladné pro krajany, kteří žijí daleko od jejich sídel. Česko je jednou z posledních pěti zemí EU, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají.

Volební novelu předložilo pět desítek senátorů a podle předlohy by měla platit od příštího roku. Novela vychází z vládního zákona o správě voleb a tvůrci její náklady odhadli na pět milionů korun. Senát se o zavedení korespondenčního hlasování snaží dlouhodobě, podobně jako některé strany ve Sněmovně. Jejich návrhy ale zatím v dolní komoře nenašly většinovou podporu.

Zdroj: senat.cz; ČTK
Foto: senat.cz

 

Go to TOP