Emeritní místopředseda ÚS profesor Jaroslav Fenyk posílí tým AK Dentons

Do pražského oddělení litigace a řešení sporů mezinárodní advokátní kanceláře Dentons nastoupil jeden z největších odborníků na trestní právo v České republice prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Významný český právník působil v minulosti jako náměstek na nejvyšším státním zastupitelství a místopředseda Ústavního soudu a ve společnosti Dentons bude působit jako advokát of counsel.

 

„Dentons je jediná globální advokátní kancelář, která má v České republice samostatný tým právníků pro trestní právo. Příchod profesora Fenyka, renomovaného odborníka se zkušenostmi z nejvyšší úrovně státního zastupitelství, ústavního práva a mezinárodních institucí, znamená výraznou posilu pro nás i naše klienty,“ uvedl Petr Zákoucký, vedoucí partner Dentons v České republice.

„Jaroslav nabídne našim klientům bohaté znalosti a zkušenosti v oblasti trestního práva, včetně trestní odpovědnosti právnických osob, compliance, ústavního práva, ochrany lidských práv a řízení před Ústavním soudem. Rovněž bude zastupovat naše klienty v řízeních před Evropským soudem pro lidská práva, Soudním dvorem Evropské unie nebo Úřadem evropského veřejného žalobce,“ doplnil Ladislav Smejkal, vedoucí litigační a trestněprávní (white collar) praxe.

V roce 2010 převzal Jaroslav Fenyk ocenění Právník roku v kategorii trestní právo.

Profesor JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., je jednou z nejuznávanějších osobností v oboru trestního práva v České republice i v rámci Evropské unie. V letech 2013–2023 působil jako soudce a místopředseda Ústavního soudu a v letech 1999–2006 jako náměstek na nejvyšším státním zastupitelství. Trestnímu právu se věnoval i jako státní zástupce, advokát a vysokoškolský profesor. V roce 2010 byl v soutěži, kterou pořádá Česká advokátní komora a akciová společnost EPRAVO.cz, vyhlášen „Právníkem roku“ v kategorii trestní právo.

Jako člen expertních výborů Rady Evropy a Evropské unie se podílel na harmonizaci trestního práva, působil v Mezinárodní asociaci státních zástupců, spolupracoval na tvorbě modelového trestněprávního opusu Evropské unie Corpus Juris a byl též předsedou Mezinárodní asociace pro trestní právo.

Jaroslav Fenyk je profesorem na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a přednáší rovněž na řadě zahraničních univerzit. Spolupracoval mimo jiné s ministerstvem spravedlnosti USA, Institutem Maxe Plancka pro srovnávací právo ve Freiburgu, Institutem pro pokročilá právní studia při Londýnské univerzitě, Akademií evropského práva v Trevíru nebo s univerzitami v Chicagu, Gentu, Nijmegenu, Trentu, Rotterdamu, Miscolci a ve Vídni. Publikoval řadu monografií, vědeckých i odborných studií a vysokoškolských učebnic.

„Agenda největší světové právní kanceláře je výzvou, na kterou se velmi těším, stejně jako na spolupráci s týmem vynikajících odborníků v Praze a v dalších pobočkách,“ doplnil profesor Jaroslav Fenyk. „Jsem přesvědčen, že v ní zúročím znalosti a zkušenosti, které jsem v trestním i ústavním právu jak na národní, tak na mezinárodní úrovni získal.“

 

Zdroj: AK Dentons
Fotografie: archiv ÚS

Go to TOP