Prezident Petr Pavel podepsal zákon o preventivní restrukturalizaci

Pomoci podnikatelům v přechodných finančních potížích odvrátit úpadek má zákon o preventivní restrukturalizaci, který v pondělí 4. září 2023 podepsal prezident republiky Petr Pavel. Svůj podpis připojil i k navazující novele zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a dalších souvisejících zákonů.

 

Principem preventivní restrukturalizace bude dohoda podnikatele s jeho klíčovými věřiteli při zachování provozu podniku. Preventivní restrukturalizací bude postup směřující k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu. Ozdravení má podnikatel dosáhnout zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem. Věřitele si vybere sám. Takzvaným nedotčeným věřitelům, které neosloví, třeba proto, že jejich pohledávky jsou relativně málo významné, však zůstanou zachována všechna jejich práva.

Preventivní restrukturalizaci zahájí podnikatel tím, že zašle výzvu vybraným věřitelům. Současně s tím jim zašle i takzvaný sanační projekt, aby o něm spolu jednali. Proti insolvenčnímu řízení bude možné zapojit do preventivní restrukturalizace jen vybrané klíčové věřitele, které podnikatel osloví. Pohledávky ostatních bude podnikatel výhledově řádně řešit ve lhůtách splatnosti. Rozdíl od insolvenčního řízení spočívá také v tom, že soud nebude informace o restrukturalizaci uveřejňovat, a to kvůli maximálnímu omezení dopadů negativní publicity.

Poslanecká sněmovna zpřesnila ve vládní předloze postup přípravy preventivní restrukturalizace nebo vymezení nedotčených stran. Odstranila možné výkladové nejasnosti a opravila chyby i nepřesnosti v odkazech. Předlohy vycházejí z evropské směrnice, jejíž začlenění do českého právního řádu má zatím zhruba roční zpoždění.

 

Cizinci ze zemí mimo EU, kteří mají v Česku dlouhodobý pobyt, nebudou muset mít povinné zdravotní pojištění jen u Pojišťovny VZP. Budou si je moci sjednat s kteroukoli pojišťovnou, která je bude nabízet. Počítá s tím novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), která byla dalším z předpisů, jež Petr Pavel podepsal.

Novela, která nabyde účinnosti den po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, cizincům umožní do tří měsíců vypovědět smlouvu s Pojišťovnou VZP, což je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pojišťovny budou podle novely muset obnovit cestovní zdravotní pojištění pojištěnci, který o to projeví zájem. Má to zabránit situacím, že by nemocný cizinec zůstal na českém území nepojištěn.

Novela počítá se vznikem registru zdravotního pojištění cizinců, který bude spravovat Česká kancelář pojistitelů. Registr, který má zřídit do roka, budou pojišťovny plnit vybranými údaji o sjednaném komerčním zdravotním pojištění cizinců. Přístup do něj budou mít zdravotnická zařízení a v případě potřeby i policie.

 

Posledním z předpisů podepsaných první školní den byla novela zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů.

 

Redakce AD, ČTK
Ilustrační foto: canva.com

 

 

 

Go to TOP