MF posílá k připomínkám novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Mezinárodní spolupráce a automatická výměna daňových informací by se měla rozšířit o digitální ekonomiku. Finanční úřady by tak měly pravidelně získávat informace o prodejcích digitálních platforem, kteří díky nim vydělávají například na pronájmu nemovitostí nebo dopravních prostředků. Provozovatelé těchto služeb z České republice i v zahraničí by tak měli vybrané informace oznamovat jednou ročně Specializovanému finančnímu úřadu, a to do 31. ledna za uplynulý kalendářní rok. Počítá s tím novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, na posílení mezinárodní spolupráce při potírání daňových úniků, kterou Ministerstvo financí poslalo k připomínkám. Vyplývá to z informací zveřejněných na webových stránkách vlády.

 

Návrh především zavádí do českého právního řádu novelu směrnice o správní daňové spolupráci (tzv. směrnici DAC 7). Součástí novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní je rozšíření institutu kontrolních nákupů i na digitální ekonomiku.

„Novela zavádí pravidla pro posílení transparentnosti ve vztahu k digitálním platformám, které budou nově oznamovat příjmy jednotlivců i podniků získané prostřednictvím těchto platforem tak, aby některé nezůstávaly nenahlášeny, a tedy i nezdaněny. Týká se to zejména případů, kdy digitální platformy působí ve více zemích současně. Členské státy tím přichází o daňové příjmy a obchodníci na digitálních platformách získávají nad tradičními podniky neospravedlnitelnou výhodu,“ uvedla ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Informace, které budou muset firmy poskytovat, se týkají identifikace daného prodejce a informace o celkových příjmech a výdajích vygenerovaných prostřednictvím digitální platformy. „Oznamovací povinnost se nebude týkat prodejců zboží malého rozsahu, kteří nepřekročí 30 transakcí ročně nebo částku ve výši zhruba 50 000 Kč. A samozřejmě se nebude vztahovat na zákazníky těchto digitálních platforem,“ uvedla dále Schillerová. Novela také umožní finanční správě získat informace týkající se českých i zahraničních rezidentů a pronajímaných nemovitostí nacházejících se v Česku.

Návrh dále obsahuje vylepšení mezinárodní spolupráce, například vyjasňuje podmínky hromadné žádosti o informace. Předloha také zpřesnila ustanovení, na jehož základě lze požadovat informace týkající se skupiny daňových poplatníků, které nelze jednotlivě určit. Daňové orgány více členských států EU budou moci také podle novely provádět společné daňové kontroly.

„Vyjasnění podmínek účasti úředních osob jednoho členského státu na území jiného členského státu během kontroly zajistí, že kontroloři budou moci přímo pokládat otázky jednotlivým osobám a nahlížet do záznamů. To zjednoduší řešení některých situací a přispěje rovněž k efektivnější správě daní,“ uvedlo MF.

Nová pravidla mají nabýt účinnosti 1. ledna 2023, ustanovení o společné daňové kontrole 1. ledna 2024.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP