Hana Nová, Nikol Hönigová: Rodinné vztahy v soudní praxi. Vzory podání a soudních rozhodnutí

Nakladatelství Leges, Praha 2023, 403 stran, 730 Kč.

 

Na odborný právnický trh se dostala praktická publikace Rodinné vztahy v soudní praxi, jejímiž autorkami jsou dřívější advokátka a dnes soudkyně JUDr. Bc. Nikol Hönigová a emeritní soudkyně a známá autorka článků, vzorů i komentářů JUDr. Hana Nová. Kniha, vydaná nakladatelstvím Leges v edici Praktik, je to velmi potřebná a opravdu navýsost praktická. Obsahuje 42 rodinněprávních institutů, které jsou v justiční opatrovnické praxi nejčastěji používány, jako je např. úprava styku, nahrazení souhlasu rodiče, osvojení či sporný a nesporný rozvod. U každého institutu zpracovaly autorky návrh na zahájení řízení a rozsudek s odůvodněním a mnohé instituty také doplnily poznámkami a judikaturou.

Kniha je tak ideálně určena pro rodinné advokáty, opatrovnické soudce, jejich asistenty a opatrovníky, ale dobře poslouží i obecné veřejnosti, která se z ní doví, jaké okolnosti a důkazy jsou potřebné pro řízení a nezbytné pro soudní rozhodnutí. Jednotlivá podání i rozsudky jsou psané srozumitelnou češtinou, čemuž lze v dnešní době plné obtížně pochopitelných a nicneříkajících frází jen zatleskat. U vzorů je obvyklé, že je jejich majitelé ihned po zakoupení nepřečtou jako román ani je průběžně nestudují jako monografii, že je však s oblibou přiřadí k jiným vzorům a budou opatrovat pro případ, že budou potřebovat inspiraci, radu, či dokonce „mustr“ pro formální podání. Tak tomu pravděpodobně bude i s touto knihou. Jejím držitelům však radím, aby přece jen novinku alespoň zběžně prolistovali, než ji uloží na polici. Skutková tvrzení obsažená v návrzích i v odůvodněních rozsudků a rozhodnutí totiž čtenáři ukážou, jak individuální je každý případ, jak podrobně je třeba skutkové okolnosti popsat a jak složitá je práce advokátů, právních zástupců i soudců. Mnoho podrobností totiž hraje roli, mnohá tvrzení je třeba zjistit od klientů, uvést do návrhu, tvrdit, prokazovat, ověřovat si, stavět na nich rozhodnutí. Recenzovaná publikace je tak výjimkou z obecného pohledu na opakující se kroky, které hrozí převzít umělá inteligence s úmyslem člověka plně nahradit. Rodinné vztahy v soudní praxi ukazují, že v oblasti rodinného práva algoritmy fungovat nebudou a lidský individualizovaný přístup plný empatie žádná umělá inteligence nenahradí.

Nová publikace tak vhodně doplňuje jinou odbornou knihu z dílny stejného nakladatelství – Vzory smluv a podání –, která vyšla v loňském roce již ve 3. aktualizovaném vydání.

Vzhledem k tomu, že recenzovaná publikace obsahuje i tak ojediněle se vyskytující instituty, jakými jsou správa majetku dítěte nebo rozhodnutí o nezájmu rodičů, bude vítaným obohacením odborné knihovničky každého rodinného advokáta či soudce.

 

JUDr. DANIELA KOVÁŘOVÁ, advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů

Go to TOP