Více než tři čtvrtiny návrhů na oddlužení podávají advokáti

Více než tři čtvrtiny návrhů na oddlužení, přesně 77 procent, podali v posledních několika letech advokáti, i když se za jejich služby platí – regulované částky 4 000 Kč + DPH za návrh a u společného návrhu manželů 6 000 Kč + DPH. Vyplývá to z dat společnosti InsolCentrum, která podrobně analyzovala téměř osmdesát tisíc návrhů na oddlužení, jež byly u insolvenčních soudů podány v období od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2022. Pouze zbývajících 23 procent těchto návrhů podaly organizace akreditované u Ministerstva spravedlnosti, tedy neziskové společnosti.

 

Výsledky analýzy novinářům v úterý 29. srpna 2023 představila JUDr. Jarmila Veselá, jednatelka společnosti Insolcentrum, jež se zpracováním a analýzou insolvenčních dat zabývá již od roku 2009.

Mezi podavateli všech návrhů na oddlužení v uvedeném období je téměř tři tisíce advokátů. Nejvíce návrhů během těchto tří a půl let podal středočeský advokát Mgr. Luděk Voigt (5 834), druhým v pořadí je advokát z Rožnova pod Radhoštěm Mgr. Martin Ludvík (4 864 návrhů). Třetí největší počet návrhů podala Poradna při finanční tísni, o. p. s. (3 309), čtvrtý je pražský advokát JUDr. Filip Chytrý (2 194 návrhů), pátý ostravský advokát Mgr. Tomáš Gurecký (1 673 návrhů), šestý největší počet návrhů na oddlužení podala pražská advokátní kancelář ADKINS Legal (1 662), sedmý je liberecký advokát Mgr. Petr Čížek (1 451 návrhů), a až na osmém místě je nezisková organizace Člověk v tísni (1 079 návrhů). Další advokáti (přesněji advokátky) pak obsadily i deváté a desáté místo.

 

10 největších zpracovatelů návrhů na oddlužení

 

10 největších zpracovatelů návrhů na oddlužení z řad akreditovaných společností

 

Zdrojem této analýzy InsolCentra byly insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení dostupné v insolvenčním rejstříku, přičemž se z celkového počtu 86 064 insolvenčních návrhů podařilo – po strojovém čtení a následném ruční kontrole – identifikovat 78 749 insolvenčních návrhů na oddlužení.

Jak vysvětlila jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá, období od 1. června 2019 bylo zvoleno proto, že tímto dnem vstoupila v účinnost zákon č. 31/2019 Sb., která zmírnila podmínky pro oddlužení. Návrhy na oddlužení mohou podávat buď právnické osoby akreditované u Ministerstva spravedlnosti, které tak činí pro své klienty zdarma, nebo advokáti (sice tak mohou činit i představitelé dalších regulovaných profesí, tedy i notáři, exekutoři či insolvenční správci, ale jejich počet je zanedbatelný). Advokáti, jak jsme už zmínili výše, připravují návrhy za úplatu, a to v regulované výši 4 000 Kč + DPH u jednotlivce a 6 000 Kč + DPH u společného návrhu manželů.

Podle slov Jarmily Veselé bylo pro InsolCentrum překvapením, že advokáti mají při podávání návrhů tak velkou převahu, i když se za jejich služby platí. Opačným překvapením pak byl nízký podíl návrhů od společnosti Člověk v tísni. „Malá Poradna při finanční tísni zpracovala 3309 návrhů na oddlužení, což je třikrát víc než mnohonásobně větší nezisková organizace Člověktísni, která zpracovala 1079 návrhů,“ uvedla Veselá, která zároveň vyzvedla i činnost neziskových organizací založených církvemi, které se primárně zabývají zdravotní péčí a dluhové poradenství poskytují jako okrajovou činnost. „Přitom podali dohromady celkem 39 procent návrhů podaných akreditovanými organizacemi,“ zdůraznila Veselá.

Zajímavý je i podle jejích slov rozbor věkového složení klientů, který boří časté mediální mýty o seniorech a matkách-samoživitelkách jako typických „obětech“ upadajících do dluhových pastí, neboť nejvíce si půjčují a následně nejsou schopni své dluhy splácet muži ve věku od 30 do 44 let. Celkem 20 % žadatelů o oddlužení pak tvoří živnostníci.

A jaká je úspěšnost všech podaných návrhů? Povoleno bylo 95 % návrhů, odmítnuté či zamítnuté návrhy tvoří okolo 4,5 procent. „Srovnání úspěšnosti prvních tří akreditovaných společností a prvních tří advokátů neukazuje žádné významné rozdíly a prokazuje kvalitu návrhů u obou typů zpracovatelů,“ uvedla Veselá.

„Většina lidí, pokud se ocitnou v tíživých finančních situacích, tedy prioritně vyhledává pomoc od odborníků, právních profesionálů, a té se jim dostává. To je dobrá zpráva. Stejně jako ta, že advokáti jsou v podávání návrhů úspěšní a jejich práce a pomoc těmto lidem, pomáhá budovat důvěru v advokacii,“ okomentoval výsledky analýzy InsolCentra pro Advokátní deník předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

Jak upozornila Jarmila Veselá, rozdíly existují v tom, kdo zaplatí náklady na zpracování návrhu pro dlužníky. „Návrhy podávané advokáty nikterak nezatěžují státní rozpočet, protože je zaplatí sami zadlužení lidé v průběhu oddlužení. Neziskové organizace pak jsou placeny z veřejných rozpočtů, dotací EU a z darů jednotlivců a institucí. Nejsou ale k dohledání údaje, kolik stát vynakládá na dluhové poradenství, ani analýza efektivity těchto prostředků. Člověk v tísni je vnímán jako hlavní expert na dluhovou problematiku, výsledky naší analýzy ho však nepotvrdily jako lídra v počtu návrhů na oddlužení. Stát by měl spolupracovat se všemi subjekty a více je podporovat,“ uvedla Jarmila Veselá.

Insolcentrum nabízí všechna tato data a analýzy jako podklad pro veřejnou i politickou diskusi v době, kdy se Parlament zabývá další novelou, jež by měla dále zmírnit podmínky pro oddlužení.

 

Informace a přehlednou analýzu InsolCentra najdete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP