Právnický salon s názvem „Existuje ještě společenská smlouva?“ se koná v září

Stálá konference českého práva ve spolupráci s partnery si Vás dovoluje pozvat na Právnický salon:

 

Existuje ještě společenská smlouva?

Kdy: 21. září 2023 od 17.00 do 22.00

Kde: Rezidence primátora hlavního města Prahy, Městská knihovna, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

 

VIII. rozprava Právnického salonu je zařazena do projektu Stálé konference českého práva 2023.

VÝZNAMNÁ SPOLEČENSKÁ UDÁLOST SE VRACÍ. 
PO TŘECH LETECH JE TU ZNOVU PRÁVNICKÝ SALON.

 

K tomu, aby člověk dokázal naplňovat své potřeby, plodit nové generace, chránit život svůj a svých nejbližších, doplňovat zásoby, udržovat vlastní existenci, neměl od počátku jinou možnost než se spojovat s dalšími jedinci svého druhu, vytvářet s nimi společenství. V tom spočívala nutnost garantovaná prvotní silou pěsti, která principům společenské smlouvy dala vzniknout. Zatímco prvotní primitivní charakter nutnosti a síly byl dávno překonán, sama nutnost a síla jako rozhodující faktory zůstaly, ba jejich význam trvale narůstá. Vrcholným projevem je politická nutnost a politická síla. Protože se i ten nejsilnější subjekt musí pohybovat v kooperativním prostředí, nemá-li vyčerpávající společenskou moc nést jen na svých bedrech, nenachází jinou cestu než uzavřít dohodu, vynucený pakt nerovných – společenskou smlouvu.

Existuje společenská smlouva i v tekuté postmodernitě dneška?

Je rozpolcená společnost ještě schopna respektovat dohodnutá pravidla?

Nadešel čas kolapsu, kdy dosavadní společenskou smlouvu musí nahradit smlouva nová?

 

Právnického salonu se účastní a k tématu budou diskutovat přední představitele akademické sféry, soudnictví, advokacie a dalších právnických profesi, politici, historici, filozofové, novináři a další osobnosti veřejného života.

Právnický salon uvádí JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.

K prezenci účastníků se laskavě dostavte od 16.30 hod. a zaujměte místa v jednacím sále podle pokynů organizátorů tak, aby akce mohla byt zahájena v 17.00 hod. Rozprava Právnického salonu probíhá v době od 17.00 do 20.00 hod. (s přestávkou na kávu), poté následuje společenské setkaní účastníků a raut v prostorách rezidence.

Informace o platbě: Základní účastnický poplatek 1600 Kč včetně DPH. Účastnický poplatek uhradí zájemce na bankovní učet pořadatele

č. 115–3984580207/0100 s variabilním symbolem: 21091.

K účasti se laskavě registrujte na www.brainteam.cz/e-shop/konferencni-cinnosti nebo na e-mailové adrese peskova@brainteam.cz.

 

Zdroj: brainteam.cz
Foto: canva.com

Go to TOP