Práva dětských pacientů a rodičů budou předmětem semináře Ligy lidských práv

Praktické otázky ochrany lidských práv pacientů se zaměřením na práva dětí při poskytování zdravotních služeb včetně nejlepšího zájmu dítěte a na

Praktické otázky ochrany lidských práv pacientů se zaměřením na práva dětí při poskytování zdravotních služeb včetně nejlepšího zájmu dítěte a na práva žen v souvislosti s porodem jsou tématem semináře Ochrana lidských práv ve zdravotnictví, pořádaného Ligou lidských práv v úterý 19. září 2023 v prostorách Školicího a vzdělávacího centra ČAK v Myslíkově ulici.

 

Ochrana lidských práv ve zdravotnictví

Termín: úterý 19. září 2023 od 9:30 do 15:00 hodin

Místo: Školicí a vzdělávací centrum České advokátní komory (kinosál v přízemí), Myslíkova 258/8, Praha 2

 

PROGRAM

9:00-9:30

Registrace

9:30-10:30

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D., advokátka: Sdílené rozhodování o zdravotní péči a ingerence OSPOD

10:30-11:30

Mgr. Michaela Přetáková, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv: Stížnostní mechanismus ve zdravotnictví a poznatky veřejného ochránce práv v této oblasti

11:30-12:45

Přestávka

12:45-13:45

Mgr. Adéla Hořejší, advokátka: Porodnické násilí a přístup soudů k ochraně práv rodiček při porodu

13:45-14:45

Mgr. Zuzana Candigliota, advokátka: Nepřetržitý kontakt dětských pacientů s rodiči při hospitalizaci

14:45-15:00

Závěrečné shrnutí

Přednášející jsou tři advokátky, které se ve své praxi specializují na zdravotnické právo a lidská práva ve zdravotnictví, a právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, která se rovněž specializuje na oblast zdravotnictví.

Účast na semináři je (díky podpoře Norských fondů) bezplatná.

 

V případě zájmu o účast vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Kapacita semináře je omezena, proto doporučujeme se přihlásit co nejdříve.

V případě, že se chcete zúčastnit společného oběda a společné následné neformální diskuse, uveďte to v přihlášce kvůli rezervaci míst pro daný počet lidí (konzumace je na vlastní náklady).

Ze semináře bude pořízen zvukový záznam pro účely aktuality o obsahu semináře.

Bližší informace: Mgr. Anna Štefanidesová, Liga lidských práv, anna.stefanidesova@llp.cz

 

Redakce AD, Liga lidských práv
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP