ČAK nechce omezovat online služby advokátů víc, než je nutné

JUDr. Martin Maisner

Do datových schránek advokátů tento týden odchází výkladové stanovisko ČAK k poskytování online služeb. V souvislosti s tím jsme požádali o rozhovor JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb., člena představenstva ČAK mimo jiné se zodpovědností za problematiku IT, který se stal odborným garantem tohoto dokumentu. Proč toto komorové stanovisko vzniklo? Množily se dotazy advokátů, nebo spíš počty těch, kteří začali poskytovat online služby?

Otázkou regulace nebo lépe řečeno stanoviskem ČAK k poskytování právních služeb prostřednictvím online platforem, zjednodušeně řečeno „na internetu” se zabývalo i bývalé představenstvo, takže legislativní odbor určité materiály již připravoval k projednání v minulém funkčním období. Nicméně tato otázka se stávala více a více aktuální zejména proto, že se zvyšoval zájem o využívání tohoto prostředí, stejně jako se množily dotazy z řad advokátů i státních orgánů. Bohužel se také zvýšil počet osob, které využívají prostředí internetu k poskytování právních služeb neoprávněně, a proto vyjasnění právní a faktické situace v poskytování právních služeb online, které advokáti nyní obdrží, má pomoci všem zúčastněným.

Kdo se na tvorbě tohoto stanoviska za Českou advokátní komoru podílel?

Především členové odborné sekce pro právo IT a GDPR, někteří členové představenstva, hlavně Tomáš Sokol a Daniel Mika a pracovní verze pak byly projednávány jak v rámci Kontrolní rady, tak Kárné komise. A samozřejmě nesmím zapomenout ani na připomínky z řad advokátů, kterých jsem obdržel a postupně v rámci úpravy textu vypořádal kolem padesáti. Abych se nezříkal vlastní odpovědnosti – na textu jsem pracoval také já, hlavně na jeho postupné úpravě, jak se vyvíjel v rámci diskuse.

Kolik advokátů, nebo jiných příslušníků právnických profesí se do ní zapojilo?

Odhaduji, že asi kolem sedmdesáti lidí, převáže advokátů, byť ne všichni ve stejném rozsahu. Někteří tomu věnovali desítky hodin, jiní jen poslali mail s připomínkou. Nicméně bych určitě rád poděkoval všem, kteří této práci svůj čas a úsilí věnovali.

Jak dlouho toto výkladové stanovisko vznikalo a měnilo se nějak výrazně v čase podle nových skutečností?

Pokud nepočítám čas, který byl této problematice věnován za minulého představenstva, tak tento konkrétní materiál vznikal asi šest měsíců. A jak už jsem předeslal, text se měnil výrazně, stanovisko se formovalo a ve své finální podobě je nakonec trochu jiné než to, se kterým jsme šli do veřejné diskuse. Jeho konečná verze je daleko liberálnější a má snahu zejména advokáty neomezovat v jejich aktivitách, pokud to není nezbytně nutné.

Má Česká advokátní komora přehled o tom, kolik advokátů online služby poskytuje, nebo je poskytovat chce?

Nikoliv, ČAK to programově nesleduje, neeviduje a nepovoluje, takže ani není důvod takovou evidenci vést. Máme sice indikace o poskytování právních služeb online neoprávněně, tedy subjekty, které nejsou k poskytování právních služeb oprávněny, ale ani tato informace není úplná. Navíc ČAK nemá možnosti sledovat tuto nezákonnou činnost systematicky a bohužel nemá ani prostředky a pravomoci k tomu, aby mohla takovou činnost potírat.

Hovořil jste o tom, že online službami se zabývalo již minulé představenstvo, proto si možná někteří advokáti vybaví i to, že již před více než dvěma lety konzultovala Komora zřízení vlastní online platformy pro advokáty s francouzskou advokátní komorou. Pokročila nějak tato jednání do konkrétní podoby, nebo Komora pracuje na nějakém vlastním, podobném projektu? 

Ano, ale to je trochu něco jiného. Jedna z francouzských advokátních komor přímo provozuje platformu, jejímž prostřednictvím někteří francouzští advokáti svoje služby nejen inzerují, ale také přímo provozují a účtují. V současné době ale ČAK ani nejedná o poskytnutí licence s francouzskými kolegy a ani neuvažuje o vývoji vlastní platformy. Není totiž zdaleka jednoznačné, jak by na takovou činnost ČAK pohlížely státní orgány, zejména ÚOHS a jak by vnímali sami advokáti fakt, že ČAK by prostřednictvím platformy vybírala advokáta, kterého hledajícímu klientovi doporučí. Navíc ani taková platforma či služba není zadarmo a je skutečně otázkou, jestli je to cesta, kterou se česká advokacie má vydat. Osobně bych raději vyčkal. ČAK bude určitě zlepšovat své webové stránky, aby vyhledavač advokátů, který je přístupný veřejnosti, byl komfortnější a aby informace poskytované Komorou prostřednictvím tohoto vyhledavače byly komplexnější a umožňovaly potenciálnímu klientovi si kvalifikovaně vybrat svého advokáta. A také mu ověřit, že jde skutečně o advokáta, tedy o kvalifikovanou osobu, která je oprávněna právní služby poskytovat.

Jste odborníkem na právo IT – domníváte se, že budoucnost advokacie tkví ve službách online, nebo stále zůstane pouze doplňkovou činností advokáta?

To si netroufnu autoritativně prohlásit, ale zkusím alespoň kvalifikovaně hádat. Domnívám se, že jednoduché právní listiny, smlouvy a žaloby (plná moc, jednoduchá kupní smlouva, nájemní smlouva, žaloba) budou v budoucnu zpracovávány prostřednictvím počítačových programů, resp. online aplikací, kde si klient tuto listinu za poplatek zpracuje sám. Myslím si také, že řada advokátů bude určitě využívat hojně elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronických prostředků, možná své vlastní aplikace. Nicméně lidský kontakt v právních službách, konzultace a porada v rámci osobní schůzky klienta se svým advokátem není jednoduše nahraditelná internetovou aplikací. Takže výkon advokacie “klasickým” způsobem, tedy osobně, určitě není mrtvý, ale má stále své nezastupitelné místo na trhu právních služeb. Na druhou stranu ale nechci označovat online služby jako doplňkové. Pro určitý typ právních služeb může být takový způsob poskytování v budoucnu dominantní, nebo dokonce výlučný.

(red AD)

Go to TOP