Novým předsedou ÚS jmenoval prezident Petr Pavel JUDr. Josefa Baxu

Prezident republiky Petr Pavel jmenoval v pátek 4. srpna 2023 na Pražském hradě ústavního soudce a bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxu novým předsedou Ústavního soudu. Ten nahradí ve funkci končícího předsedu ÚS JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. c., v úterý 8. srpna 2023. Novou soudkyní a zároveň místopředsedkyní ÚS byla jmenována prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., dosavadní vedoucí Katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Druhým místopředsedou ÚS je doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

 

„Ústavní soud získává silného a zkušeného předsedu. Josef Baxa je nezpochybnitelnou autoritou a jedním z největších odborníků na trestní právo. Stál u zrodu Nejvyššího správního soudu, který také patnáct let řídil,“ uvedl prezident Petr Pavel u příležitosti jmenování nového předsedy ÚS. „Oceňuji i jeho schopnost a ochotu srozumitelně vysvětlovat právní argumenty široké veřejnosti. Jsem přesvědčen, že svým vedením přispěje k budování obrazu Ústavního soudu jako spravedlivého a uvážlivého strážce demokracie a lidských práv.“

„Kateřina Ronovská může být pro ÚS velkým přínosem,“ řekl dále prezident Pavel. „Celý život hájí především soukromé právo, připravuje nové adepty justice, má zkušenosti ze zahraničí a velký přesah, pokud jde o občanskou společnost a neziskové organizace.“ Ocenil také její bezprostřednost a energii.

 

     

 

V závěru svého projevu poděkoval prezident Pavel končícímu předsedovi ÚS Pavlu Rychetskému. „Jeho profesní i osobnostní kvality významně ovlivnily celý soud, byl jeho nejviditelnější tváří,“ řekl. ÚS se v Česku podle prezidenta dlouhodobě těší vysoké autoritě, což je dáno nejenom tím, jaká rozhodnutí přijímá, ale také, jak je odůvodňuje a prezentuje.

 

„Rád bych novému předsedovi Ústavního soudu doktoru Josefu Baxovi i nové místopředsedkyni profesorce Kateřině Ronovské poblahopřál k jejich dnešnímu jmenování,“ uvedl v reakci na zprávu Kanceláře prezidenta republiky předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M. „Věřím, že i pod vedením nového předsedy bude Ústavní soud stejně respektovanou institucí, jakou byl v posledních několika letech, a že všichni tři vrcholní představitelé ÚS – předseda i oba místopředsedové – budou pokračovat v práci svého předchůdce JUDr. Pavla Rychetského, kterého si já osobně velmi vážím. Upřímně se těším se na naši budoucí spolupráci,“ dodal Robert Němec.

 

JUDr. Josef Baxa vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni. Na jaře roku 1990 byl jmenován ministryní spravedlnosti Dagmar Burešovou jeho místopředsedou.

V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti Otakara Motejla, byl jím až do roku 2002. Podílel se na tvorbě koncepcí, věcných záměrů i návrhů zákonů a jejich prosazování v legislativním procesu v podobě vedení nebo členství v kodifikačních komisích, expertních skupinách a účasti v legislativní radě vlády a parlamentních výborech.

Na přelomu tisíciletí se podílel na budování nové institucionální a procesní podoby správního soudnictví a Nejvyššího správního soudu, a to v návaznosti na zásah Ústavního soudu v roce 2001. Měl zásadní roli při vybudování Nejvyššího správního soudu. Do jeho čela byl jmenován v roce 2003. Funkci předsedy soudu vykonával do roku 2018 a do roku 2023 byl jeho soudcem.

Věnuje se také publikační a vzdělávací činnosti, byl členem vědeckých rad a redakčních rad odborných časopisů, spoluautorem významných komentářů, odborných publikací a desítek statí v oboru trestního, správního a daňového práva. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1993 připravil podklady pro úspěšnou akreditaci Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Na fakultě kromě akademických funkcí vyučoval trestní právo.

Často veřejně vystupuje na odborných konferencích, seminářích, veřejných slyšeních, diskusních panelech atd. Věcně se příspěvky týkaly trestního, správního, finančního a ústavního práva, systémových otázek fungování dělby moci, nezávislosti soudnictví a možnostmi jeho reforem, s důrazem na nezávislost a efektivitu soudního systému, roli soudců, jejich výběr, vzdělávání a výchovu a soudcovské etiky.

Kromě odborných fór vystupuje i v médiích, zabývá se stavem a vývojem právního řádu a kvalitou normotvorby, zvláště v souvislosti s masivním rozšiřováním právní regulace, jejímž důsledkem je omezování svobody jednotlivce, a přispívá tak ke srozumitelnosti a popularizaci práva a soudního rozhodování v odborné i laické veřejnosti.

Je nositelem řady ocenění udělovaných odbornými komunitami (např. stříbrná medaile Antonína rytíře Randy 2012, Právník roku 2009).

 

Prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., dosud působila jako vedoucí Katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučovala od roku 1999 občanské právo hmotné, spolkové a nadační právo, právo neziskových organizací a ochranu osobnosti. Počátkem století pracovala i na Nejvyšším soudu, v letech 2015 až 2017 byla předsedkyní akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Devětačtyřicetiletá Kateřina Ronovská také působí v několika českých i zahraničních odborných společnostech a expertních skupinách. Je členkou expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti a výboru pro financování a legislativu vládní rady pro nestátní neziskové organizace. Od září 2022 zasedá ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Spolupracuje s Nadací Partnerství, Open Society Fund nebo Junákem. Od roku 2001 vede občanské sdružení Lávka.

 

V patnáctičlenném týmu ústavních soudců bylo dosud volné místo po Vladimíru Sládečkovi, jehož desetileté funkční období skončilo 4. června. V srpnu končí mandát Rychetskému a Ludvíku Davidovi. Prezident Pavel bude muset letos předložit ještě jednoho kandidáta na ústavního soudce vzhledem k tomu, že 26. listopadu skončí mandát Radovana Suchánka. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let, opakování mandátu ústava nezakazuje.

 

Zdroj: ČTK, sociální síť X P. Pavla
Foto: Hrad/Tomáš Fongus, ÚS, redakce AD

Go to TOP