Byly Vám omylem zřízeny datové schránky? Kontaktujte ČAK

Zřizování nových datových schránek Ministerstvem vnitra od 1. ledna tohoto roku se dotklo i některých advokátek a advokátů, jichž se dotknout nemělo. Česká advokátní komora se touto situací již zabývá a intenzivně ji řeší s příslušnými zaměstnanci Ministerstva vnitra. Níže zprostředkováváme informaci od člena Kontrolní rady ČAK JUDr. Adama Felixe, LL.M., Ph.D.:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracím se na Vás s krátkou informací ohledně zřizování nových datových schránek Ministerstvem vnitra, které se dotklo i některých advokátek a advokátů, jichž se dotknout nemělo.

Tímto bych Vám – za celou speciálně zřízenou pracovní skupinu ČAK zabývající se problematikou datových schránek, CzechPOINTu a autorizovaných konverzí – rád sdělil, že se věcí zabýváme a s příslušnými zaměstnanci Ministerstva vnitra toto téma intenzivně řešíme.

Jistě jste zaznamenali i další problémy s fungováním jiných elektronických služeb v justici, i o nich se snažíme komunikovat s odpovědnými osobami napříč jednotlivými ministerstvy a řešit je tak, aby advokáti nebyli výpadky služeb příliš omezováni ve své práci.

Rád bych též požádal o součinnost ty z Vás, kterým byla zřízena nová datová schránka, ačkoli zřízena být neměla (nedisponujete živnostenským oprávněním, nejste mediátorem, či členem orgánu právnické osoby, kterému se nově datová schránka zřizuje atp.) – zašlete, prosím, informaci o této skutečnosti na e-mailovou adresu Kontrolního oddělení ČAK kontrolni@cak.cz s odůvodněním, proč by Vám dle Vašeho názoru neměla být nová datová schránka zřízena. Těmito podněty se pak budeme dále zabývat s příslušným odborem Ministerstva vnitra. Do předmětu e-mailu prosím uveďte „Datové schránky – Duplicita [evidenční číslo advokáta]“.

Děkuji Vám za spolupráci.

JUDr. Adam Felix, LL.M., Ph.D., pověřený člen Kontrolní rady ČAK
Foto: MV

Go to TOP