Úřad ombudsmana se obrací na advokáty s prosbou o spolupráci

Exkluzivně pro AD

 Úřad Veřejného ochránce práv má v plánu zjistit pohled advokátek a advokátů na aktuální stav zveřejňování soudních rozhodnutí. Proto se na ně obrací s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká databáze rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti, dále výkonu dohledu nad plynulostí řízení o návrzích na výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé a pořizování zvukových a obrazových záznamů a přenosů v budovách soudů (mimo jednací síně). Advokátky a advokáti tak mohou pomoci k co nejlepšímu fungování evidence těchto rozhodnutí, což může ve výsledku usnadnit i jejich každodenní činnost.

 

Databáze soudních rozhodnutí

Zveřejňováním soudních rozhodnutí se ombudsman a jeho předchůdci dlouhodobě zabývají. Již v roce 2016 Veřejný ochránce práv požádal advokáty, soudy a akademické pracovníky, aby se podělili o své zkušenosti se zveřejňováním rozhodnutí. Díky získaným podkladům bylo možné zodpovědně připomínkovat návrhy změny právní úpravy zveřejňování soudních rozhodnutí.

Nyní, po zavedení nové databáze soudních rozhodnutí, která by měla být uživatelsky přívětivější a měla by obsahovat vyšší počet rozhodnutí, se na advokáty obrací úřad ombudsmana znovu, aby zjistil pohled advokátů na aktuální stav zveřejňování soudních rozhodnutí. „Věřím, že správná funkce této evidence může usnadnit i každodenní činnost advokátek a advokátů,“ říká JUDr. Vít Alexander Schorm, zástupce Veřejného ochránce práv.

 

Výkon dohledu nad plynulostí v rozhodování o návrzích na výkon ve věcech péče soudu o nezletilé

Z šetření individuálních podnětů týkajících se průtahů v rozhodování soudů o návrzích na výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé vyplývají rozdíly v přístupu soudů při výkonu dohledu v této soudní agendě. Úřad ombudsmana by proto rád získal názory od advokátů, kteří se s touto problematikou v praxi potýkají.

 

Pořizování zvukových a obrazových záznamů a přenosů v budovách soudů (mimo jednací síně)

Zákon o soudech a soudcích neupravuje možnost omezit pořizování záznamů a přenosů pro celou budovu soudu. Řeší tuto otázku jen pro jednací síně. V budově soudu se ale pohybuje řada zranitelných osob nebo osob, které v budově nejsou zcela dobrovolně. Současně v důsledku technologického pokroku dochází ke zjednodušení pořizování záznamů a přenosů. Z těchto důvodů považuje úřad ombudsmana za důležité vést diskusi o případné úpravě omezení záznamů a přenosů v budově soudu i mimo jednací síně. Proto jsou důležité i zkušenosti advokátů a jejich názor na případnou nutnost nebo vhodnost širšího omezení pořizování záznamů a přenosů.

 

Úřad ombudsmana prosí advokátky a advokáty o vyplnění dotazníku do 31. srpna ZDE.

„Uvědomuji si, že pro Vás vyplnění dotazníků bude představovat nemalou časovou zátěž. Přesto bych Vás rád poprosil o co nejpřesnější a nejotevřenější odpovědi na položené otázky. Jedině díky Vaší součinnosti lze získat dostatečný přehled o tom, jak na tyto otázky nahlížíte a s jakými problémy se v těchto záležitostech potýkáte. V dotazníku máte prostor doplnit cokoliv dalšího, co budete považovat za zásadní,“ říká JUDr. Vít Alexander Schorm, zástupce Veřejného ochránce práv.  „S výsledky dotazníkového šetření se po jejich ukončení bude možné seznámit na internetových stránkách www.ochrance.cz,“ dodává.  

 

Zdroj: Veřejný ochrance práv, redakce AD
Foto: ochrance.cz

Go to TOP