ÚOHS může od 29. července využívat policejní odposlechy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bude moci v některých případech pro účely své práce využívat přístup k policejním odposlechům telekomunikačního provozu. Dne 29. července 2023 vstoupila v účinnost novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, která mu to ve stanovených případech umožní. Sněmovna toto opatření vložila do zákona na návrh svého hospodářského výboru a při schvalování je podpořil i premiér prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Novela má kromě toho zpřesnit požadavky na fungování úřadu i jeho představitelů. Upravit má také ochranu identity oznamovatelů možného protisoutěžního jednání.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude nově oprávněn při výkonu dozoru ve věci uzavření utajované horizontální dohody nebo jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže, užít jako důkaz záznam telekomunikačního provozu, údaje o telekomunikačním provozu nebo záznam pořízený při sledování osob a věcí opatřených v trestním řízení. Týkat se to bude důkazů získaných v souvislosti s vyšetřováním stanovených trestných činů týkajících se hlavně porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Záznamy budou vyloučeny z možnosti nahlížení do spisu. Bude však možné použít jen takové záznamy, které byly pořízeny až poté, co zákon vstoupí v účinnost.

Novela, která vstoupila 29. července v účinnost, má především v reakci na evropskou směrnici z roku 2018 posílit postavení antimonopolních úřadů. Klade si za cíl, aby uplatňování vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži nevedlo k jinému výsledku než při použití evropského práva. Má i zajistit, aby tyto úřady měly vždy dostatek zdrojů – finančních, lidských i technických.

Do zákona o působnosti antimonopolního úřadu vkládá novela ustanovení, podle kterého při výkonu své působnosti musí postupovat nezávisle a nestranně a nesmí přijímat pokyny od orgánů veřejné moci a dalších osob. Předloha výslovně stanoví neslučitelnost funkce předsedy antimonopolního úřadu s dalšími funkcemi, například poslance nebo senátora. I nadále mu zůstane zapovězeno členství v politických stranách.

Zákon by měl také nově upravit utajení identity oznamovatelů možného porušení pravidel hospodářské soutěže. Pokud oznamovatel současně s podáním informací požádá o utajení své identity, bude mít úřad možnost, nikoli povinnost, mu vyhovět. Podmínkou bude to, že by mohly být ohroženy nebo poškozeny jeho oprávněné zájmy. Úřad však bude muset postupovat při dalším šetření tak, aby nezmařil účel utajení identity oznamovatele.

Novela také rozšiřuje i na úřady a další státní instituce možnost nabídnout antimonopolnímu úřadu závazek, který povede k obnovení hospodářské soutěže na trhu, pokud úřad zjistí, že ji někdo porušil. Dosud měly tuto možnost pouze firmy.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP