Ministři spravedlnosti jednali o posílení práv obětí trestných činů

Ve španělském Logroňu jednali 20.–21. července ministři spravedlnosti a vnitra. Mezi hlavní témata zasedání patřily mimo jiné pomoc obětem trestných činů, usnadnění přístupu ke spravedlnosti zejména zranitelným osobám a boj proti organizovanému zločinu. Českou republiku zastupoval Mgr. Karel Dvořák, náměstek ministra spravedlnosti.

 

Přístup ke spravedlnosti je klíčovým prvkem právního státu. Odstraňování bariér, fyzických, technologických i mentálních, by mělo být standardem v demokratických státech. Evropská unie i členské státy proto podnikají celou řadu aktivit, které mají zranitelným osobám usnadnit přístup ke spravedlnosti. Nejčastěji byla zmiňována elektronizace justice, která by však neměla vytvářet nové překážky těm, kteří k moderním technologiím nemají přístup, nebo je pro své postižení nemohou plně využívat. Vzdělávání právních profesionálů ve specifických dovednostech je rovněž stěžejním prvkem. Nedávno předložený legislativní balíček EU na ochranu zranitelných dospělých osob v přeshraničních situacích, byl členskými státy obecně vítán.

V ČR probíhá řada aktivit, které mají za cíl usnadnit přístup ke spravedlnosti osobám se specifickými potřebami. Kromě ryze praktických záležitostí, jako je bezbariérový přístup do budov, je zásadní cílené vzdělávání justičních profesionálů, elektronizace justice na národní i evropské úrovni či dostupnost tlumočení a překladů např. pro neslyšící či hluchoslepé osoby. Ještě složitější postavení mají zranitelné osoby v přeshraničních situacích, proto ČR podporuje aktuální návrh nařízení o mezinárodní ochraně zranitelných dospělých osob,“ uvedl za ČR Karel Dvořák.

Všechny členské státy se shodly na nutnosti podporovat posílení práv obětí trestných činů. Vedle solidního právního základu, ke kterému přispívá i aktuální unijní legislativa, je třeba především dbát na praktické naplňování práv. Důležitou roli hraje informovanost obětí o možnostech, které jim soudní systémy členských států nabízejí. Digitalizace a vzdělávání profesionálů pracujících s oběťmi mohou přispět k tomu, aby se obětem dostalo adekvátní pomoci. „Bylo by užitečné, kdyby vznikly nové možnosti trvalého financování ze strany EU projektů pro podporu obětí trestních činů,“ uvedl v rámci svého vystoupení náměstek Dvořák.

Během pracovního oběda si ministři vyměňovali zkušenosti s bojem proti organizovanému zločinu, zejména s přihlédnutím k nástrojům pro vyšetřování zahrnující kryptoměny.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP