Vznik rozhodčího soudu pro sport vláda u ÚS obhajovat nebude

Vznik Národního rozhodčího soudu pro sport zástupce vlády u Ústavního soudu (ÚS) obhajovat nebude, nešlo o vládní návrh, vysvětlil postoj vlády po jejím jednání dne 19. července 2023 ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. Zrušení zákona č. 49/2023 Sb. a některých ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 49/2023 Sb., a některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců evropského parlamentu, ve znění zákona č. 49/2023 Sb., žádá skupina 46 poslanců, za které jedná Mgr. Radek Vondráček. Vedle rozhodčího soudu, který působí pod Národní sportovní agenturou, jí vadí nové pravomoci agentury v boji proti dopingu.

 

Podle skupiny poslanců je postavení a označení soudu matoucí. Je totiž propojený s Národní sportovní agenturou, což je ústřední orgán státní správy, tedy součást výkonné moci. Podle ministra Šalomouna se ustavení soudu do zákona o podpoře sportu dostalo až při projednávání předlohy v Parlamentu, vláda se tudíž do obhajoby institutu pouštět nebude.

Zřízení soudu podle poslanců porušuje autonomii sportovních spolků a sdružovací svobodu jejich členů. Uvedli, že sportovní aktivity a soutěže nejsou organizovány státem, který také nestanovuje jejich pravidla. „Řešení sporů a nejasností ve sportu není primárně úkolem státu, ale příslušných sportovních spolků,“ doplnili poslanci, pro které návrh připravoval advokát doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.  „Ve vztahu k Národní sportovní agentuře existuje systémová provázanost a závislost. V tomto smyslu je označení ‚Národní rozhodčí soud pro sport‘ zavádějící a klamavé. A to nejenom ve vztahu k mezinárodnímu prostředí, kam sportovní aktivity přirozeně přesahují, ale také ve vztahu k vnitrostátním adresátům,“ stojí v návrhu.

Zákon také dal agentuře pravomoc zřídit příspěvkovou organizaci, která bude mít na starost antidopingový program. „Stát zde není proto, aby v rámci svého ústředního správního úřadu realizoval, organizoval a kontroloval pravidla a programy v oblasti dopingu či ovlivňování výsledků sportovních soutěží. Navíc jsou tyto pojmy velmi široké, až neurčité, tato neurčitost narušuje princip právní jistoty,“ míní poslanci.

Sporná ustanovení novely zákona o podpoře sportu podle skupiny poslanců odporují Ústavě, Listině základních práv a svobod, mezinárodním smlouvám o lidských právech a protidopingové úmluvě.

Novela je v platnosti od letošního dubna. Poslanecká sněmovna ji schválila v únoru, když přistoupila na senátní úpravy, spočívající například ve zúžení pravomocí soudu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vlada.cz

Go to TOP