Ministr spravedlnosti: Česká republika přebírá předsednictví v nelehké době

Ve čtvrtek 9. června 2022 se v Lucemburku uskutečnilo poslední jednání Rady ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí (část spravedlnost) za francouzského předsednictví (FR PRES). Českou republiku zastupoval ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., který bude Radě ministrů předsedat již za tři týdny, a to od 1. července 2022.

 

Ministrům spravedlnosti byla předložena zpráva o stavu prací na balíčku předpisů o elektronických důkazech. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ocenil snahu francouzského předsednictví o dosažení pokroku ve vyjednávání s Evropským parlamentem a uvedl, že Česká republika bude v tomto úsilí během svého předsednictví pokračovat.

Ministři si dále vyměnili názory ohledně Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Pavel Blažek poděkoval francouzským kolegům za velmi dobrou práci, kterou odvedli na návrhu směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. „I pro Českou republiku je ochrana životního prostředí zásadní prioritou. Během českého předsednictví proto budeme pokračovat v intenzivním projednávání návrhu s cílem posunout vyjednávání co možná nejvíce kupředu,“ řekl po jednání ministr spravedlnosti.

FR PRES dále předložilo dokument Justiční reakce na situaci na Ukrajině, ve kterém shrnuje dosavadní společné úsilí EU a kroky, které byly přijaty na evropské i vnitrostátní úrovni v souvislosti s vojenskou agresí rozpoutanou Ruskou federací na Ukrajině. Situace na Ukrajině i nadále vyvolává další otázky a potřebu přijetí dalších kroků. Česká republika jednoznačně podporuje společné úsilí směřující k zajištění co nejefektivnějších možností, včetně řádného vyšetřování a stíhání válečných zločinů, a rovněž přijetí dalších opatření v souvislosti se situací na Ukrajině. Česká republika je připravena navázat na práci francouzského předsednictví, justiční reakce na situaci na Ukrajině je jednou z priorit našeho předsednictví.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek při příležitosti poslední Rady JHA za FR PRES poděkoval francouzským kolegům za obrovské úsilí, které v první polovině roku vyvinuli při koordinaci mnoha oblastí společné práce. Poté představil priority svého resortu během nadcházejícího půlročního předsednictví.

Dovolte mi podělit se o pocit, že Česká republika přebírá předsednictví Rady EU ve velmi nelehké době. Geopolitické změny před nás postavily mnoho překážek a naše budoucnost bude více než kdy jindy determinována našimi dnešními činy. Či naší dnešní nečinností. V této době, kdy Evropa čelí bezprecedentnímu souběhu mnoha negativních jevů v oblasti bezpečnosti a prosperity, je jen na naší soudržnosti a vzájemné podpoře, jak se s těmito výzvami popasujeme,“ uvedl Pavel Blažek.

České předsednictví v oblasti justice bude zahrnovat priority pro oblast trestního práva, civilního práva a balíček o digitalizaci justiční spolupráce. Detaily naleznete v přiložené prezentaci ZDE.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: Ministerstvo spravedlnosti

Go to TOP