MSp učinilo první konzultaci s možnými dodavateli agendové platformy eJustice

Ministerstvo spravedlnosti uskutečnilo 13. července 2023 první část předběžné tržní konzultace na vývoj, implementaci a podporu modulů v rámci agendové platformy eJustice, které se zúčastnilo pět potenciálních dodavatelů.

 

 „Do konce roku bychom rádi uzavřeli rámcovou dohodu s několika dodavateli, a to na 4 roky,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. „Informovali jsme rovněž o plánu uveřejnění výzvy k účasti na písemné části předběžné tržní konzultace. Chceme tak dát prostor dodavatelům, aby s námi sdíleli tolik cenné, avšak často podceňované, informace z relevantního trhu a pomohli nám tak správně a efektivně nastavit parametry budoucí soutěže,“ doplnil Radomír Daňhel.

Pojem elektronizace justice, pro který se vžilo označení eJustice, lze definovat jako využití informačních a komunikačních technologií a informačních systémů v justici s cílem podpořit spravedlivé, zákonné a rychlé rozhodování organizačních složek resortu justice a jejich efektivní, hospodárné a transparentní fungování.

Elektronizaci justice však nelze ztotožňovat pouze s elektronickými spisy či spisovou službou v elektronické podobě. Rozsah je daleko širší. Agendová platforma eJustice se skládá mimo jiné z následujících modulů:

  • eSpis – základ pro vyřizování justičních agend (již v realizaci)
  • eISIR – modul insolvenční soudní agendy (již v realizaci)
  • eCivil část ePR – modul civilní soudní agendy, část elektronického platebního rozkazu
  • eSpráva – modul správního řízení soudní
  • eTrest – modul trestní soudní agendy
  • ELVIZ – modul státního zastupitelství

„Před každým minitendrem v rámci rámcové dohody opět proběhnou předběžné tržní konzultace, které budou detailnějšího rázu,“ vysvětlil náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel.

Předpokládáme, že hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody, resp. dodavatele modulu, by byla nabídka celkové ceny za vývoj modulu, jeho implementaci, podporu a servis po stanovenou dobu, tedy tzv. náklady životního cyklu.

 

Zdroj: justice.cz
Foto: canva.com

Go to TOP