NSS: Státní orgán může soudkyni uložit výtku, principiálně vyloučené to není

Státní orgán může uložit výtku za pochybení soudci, není to principiálně vyloučené, vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS). Vyjádřil se tak k rozhodnutí Mgr. Marie Benešové z 2019, kdy tehdejší ministryně spravedlnosti uložila soudkyni výtku. Soudkyně se následně bránila u Městského soudu v Praze, který jí dal za pravdu. NSS věc posoudil jinak. Porušení principů dělby moci nepřiměřeným zasahováním moci výkonné do moci soudní neshledal, uvedla instituce v tiskové zprávě.

 

NSS uložení výtky nevnímá jako principiálně vyloučené, protože soudce se proti ní může účinně bránit žalobou u správních soudů. „Správní soudy a sjednocující působení Nejvyššího správního soudu dají orgánům moci výkonné patřičné limity při ukládání výtek za pochybení týkající se rozhodování a zajistí, aby z nich výkonná moc nevybočila,“ uvedla předsedkyně senátu Mgr. Eva Šonková.

Marie Benešová uložila v roce 2019 soudkyni výtku za pochybení spočívající podle ministryně ve vydání trestního příkazu, aniž by vina obviněných byla spolehlivě prokázána. „Svůj závěr o vině (soudkyně) založila na znaleckém posudku o ceně nemovitosti, který však nebyl pro trestní řízení použitelný. Dle ministryně šlo o pochybení relativně závažné, neboť obvinění, kteří byli později obžaloby zproštěni, kvůli němu po státu nárokovali přes 21 milionů korun jako náhradu újmy. O potrestání soudkyně v kárném řízení však ministryně neusilovala,“ uvedl NSS v tiskové zprávě.

Soudkyně se proti výtce bránila u Městského soudu v Praze, který ji dal za pravdu. Podle něj výtku nebylo možné uložit. K nápravě mají sloužit opravné prostředky podle procesních předpisů. Vážná či opakovaná pochybení soudců lze podle městského soudu postihnout uložením kárného opatření, které má uložit jen nezávislý kárný senát, ne ministryně spravedlnosti jako orgán moci výkonné. Uložení výtky podle názoru tohoto soudu zasáhlo nejen do profesní pověsti a osobnostní sféry dané soudkyně, ale i do nezávislosti justice jako celku. Soud bude po rozhodnutí NSS o věci rozhodovat znovu a zváží, zda bylo uložení výtky v tomto konkrétním případě zákonné.

 

Zdroj: ČTK
Foto: NSS

Go to TOP