Zástupci zemí EU se shodli na dalším postupu v boji proti terorismu

Úřady členských států Evropské unie budou v budoucnu pravděpodobně moci nařizovat internetovým platformám, aby do šedesáti minut od vyzvání vymazaly příspěvky, které budou mít teroristický obsah. Shodli se na tom ve čtvrtek 10. prosince zástupci členských států EU a Evropského parlamentu, kteří podpořili nové nařízení posilující pravomoc zemí v boji proti terorismu. Pravidla počítající s vytvořením společného postupu pro celou Evropskou unii musí ještě schválit zástupci vlád členských zemí EU a plénum EP.

 

Nové nařízení má mimo jiné znemožnit koordinaci útoků či zveřejňování návodů k výrobě výbušnin. Úřady členských zemí EU budou mít na jeho základě pravomoc požadovat po provozovatelích sociálních sítí a dalších webových platforem, aby do hodiny od vyzvání smazaly teroristické příspěvky nebo k nim zamezily přístup. Orgány jedné země přitom bude moci využít tento nástroj pro celé území EU.

„Teroristé využívají videa svých útoků, někdy dokonce živě přenášená, jako prostředek k náboru (nových lidí). Zastavení teroristické propagandy je klíčem k našemu postupu proti radikalizaci,“ uvedla k pravidlům navrženým Evropskou komisí komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson.

Kritici zásahů do provozu internetu se obávali, aby nařízení nezasahovalo třeba do práce novinářů a aby automaticky nebyla odstraňována jakákoli zmínka o terorismu. Diskutovalo se také o tom, jak zajistit, aby vlády některých zemí nemohly využívat nařízení k omezování projevů a komunikace opozice.

„Psát o terorismu nesmí být znemožněno. Parlament ve své vyjednávací pozici odmítl filtry, které by mazaly obsah a mohly by tak zabránit legitimnímu obsahu v šíření pouze proto, že stroj to špatně vyhodnotil,“ uvedl místopředseda EP Bc. Marcel Kolaja, který je jedním ze zpravodajů parlamentního stanoviska k návrhu nařízení. Jak dále řekl, je sice pozitivní, že z původního návrhu vypadlo povinné používání automatických filtrů, problematická však zůstává například hodinová lhůta na smazání příspěvku, která může způsobit existenční obtíže například malým společnostem s nevelkým počtem zaměstnanců.

Nařízení obsahuje možnost obnovit přístup k příspěvkům, které budou zpětně vyhodnoceny jako nezávadné, a to především proto, aby nedocházelo k nadbytečnému omezování svobody projevu. Právnické osoby budou také muset každoročně zveřejňovat a zdůvodňovat přehled kroků, které proti teroristickému obsahu podnikly.

Pravidla, která nyní podpořili zástupci členských států EU a Evropského parlamentu, jsou součástí společné strategie Evropské unie v boji proti terorismu, kterou Evropská komise aktualizovala ve středu 9. prosince. Plán počítá mimo jiné i se zlepšením policejní spolupráce členských zemí včetně jednoduššího přístupu ke kódované komunikaci teroristů.

 

Zdroj: ČTK
Autor: Pixabay 

Go to TOP