V Saint-Tropez bojovala o cennou trofej stovka advokátních fotbalových týmů

Již po osmé vyrazil fotbalový tým České advokátní komory reprezentovat Česko na Mistrovství světa advokátů ve fotbale. To se konalo ve dnech 7.–11. června 2023 ve světově proslulém Saint-Tropez, perle francouzské riviéry. Po chorvatské Rovinj, španělských Benidormu a La Manze, italském Paestu, slovinském Mariboru a irském Limericku se tak advokátní MS opět vrátilo do Francie, kde se v Saint Maxime konalo úplně první z řady fotbalových klání.

 

Tato výjimečná sportovní a také společenská akce (jakou Mistrovství světa advokátů ve fotbale bezesporu je) je svou masovostí nesrovnatelná se soutěží v žádném jiném kolektivním sportu, jehož se advokáti či advokátky České republiky na mezinárodní úrovni účastní. V několika souběžně probíhajících soutěžích zde poměřovalo své síly a fyzičku okolo sta zemí, a díky zcela unikátní atmosféře historického přístavu (v němž probíhalo úvodní defilé všech účastníků ve šlépějích stále populárních četníků ze Saint-Tropez), malebných restaurací a okouzlujících pláží se jednalo o zážitek, který je minimálně srovnatelný s akcemi minulými. Úsměvným okamžikem zmíněného slavnostního zahájení bylo přivítání hlavním organizátorem akce, kolegou Vincentem Pinatelem, advokátem z Marseille, který nás (jako v předchozích letech) představil jako reprezentanty „Československa“ (následné neplánované setkání se slovenskými kolegy a jeho vřelost pak snadno vyvolaly lehce nostalgické vzpomínky na někdejší společný advokátní stav v jedné zemi…).

Saint-Tropez je svou polohou ideálním místem k tomu, abyste navštívili nedaleké Nice, filmovým festivalem proslulé Cannes anebo Monacké knížectví. Naše daleká cesta – byť pohodlným autobusem – a doslova nabitý sportovní program žel takovéto návštěvy předem vetovaly. Opravdu není snadné absolvovat v tak krátkém časovém horizontu několik utkání, a to i během jednoho dne. Fyzická náročnost tohoto sportovního klání byla věru značná, i tak jsme stačili pozdravit proslavenou místní četnickou stanici či poznat místa, kde se točil film „A bůh stvořil ženu“ s legendární Brigitte Bardot.

Přesně v duchu coubertinského hesla „Není důležité zvítězit, nýbrž se zúčastnit!“ se členům našeho týmu podařilo absolvovat tuto sportovní akci bez vážnější újmy na zdraví a na souboje s celky z Číny, Mexika, Izraele či Iránu budeme ještě dlouho vzpomínat. Naše parta byla na této akci opravdu sehraná, charakterizoval bych její působení dvěma „u“, totiž uvolněnost a ukázněnost – v tomto případě přirozeně i díky moderním mobilním technologiím. Tradičně nám velmi nepřál los, neboť naši soupeři v základní skupině – Mexiko a Izrael – nakonec obsadili v herním systému turnaje první a třetí místo… I tak jsme skončili na pěkné patnácté příčce. Jsem přesvědčen, že všichni účastníci odjížděli z předmětné akce s dobrými pocity a s vesměs pozitivními vzpomínkami a že se každý jednotlivý hráč svým korektním a odpovědným vystupováním zasloužil o to, že jsme na této akci Česku ostudu neudělali.

Nejlepším střelcem týmu ČAK byl osvědčený šuter Jaroslav Cacek. A sluší se připomenout i to, že mezi nejstarším členem našeho týmu  (Václav Vladař) a členem nejmladším (Jakub Langer) je věkový rozdíl 27 let (!)  – advokátní stav byl tedy v tomto případě reprezentován napříč generacemi. Velmi důležitým faktem bylo i to, že byl složen z hráčů z Čech i Moravy. Vyjma prvé akce ve Francii, jejímž pamětníkem je i expředseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, se letošního mistrovství, stejně jako všech předchozích klání, zúčastnili Petr Burzanovský, Karel Půš a autor tohoto příspěvku.

Péčí kolegy Petra Galiy jsme se mohli plnohodnotně zúčastnit nejen této akce, nýbrž i velmi důstojně bydlet ve velice přívětivém Hotelu du Parc, s jeho velmi pozorným personálem. Bylo by nespravedlivé opomenout kolegu Petra Vysoudila, jehož péčí jsme měli k dispozici velmi slušivé reprezentační komplety, a absolutorium bezpochyby zaslouží i Jan Lego za perfektní taktickou průpravu, včetně až neuvěřitelné orientace všemi spletitými zákoutími lokality.

 

Nezbývá, než alespoň na dálku poděkovat hlavnímu organizátoru této akce Vincentu Pinatelovi za, jako vždy, vzornou přípravu, soupeřům za korektní hru, nestranným rozhodčím, a i v případě popisované sportovní akce slovy váženého pana Pierre de Coubertina volně konstatovat, že důležitou věcí v životě každého z nás opravdu není vítězství, ale zápas, a to, aby se bojovalo především čestně. V neposlední řadě se sluší poděkovat i naší stavovské Komoře za její finanční příspěvek na cestu do dějiště akce.

 

 

Na úplný závěr je ještě třeba představit tým, který na letošním MS advokátů ve fotbale ČAK reprezentoval:

Horní řada zleva: Josef Zeman, Karel Půš, Jiří Trnka, Petr Vysoudil, Lukáš Matas, Jan Malý, Jan Poláček, Petr Galia, Ladislav Kudrna
Skromná střední řada zleva: Jaroslav Cacek, Václav Vladař, Petr Burzanovský
Početná spodní řada zleva: Jan Lego, Petr Moník, Michal Hruška, Václav Mach, Jakub Langer, Petr Šimek, Jan Najman, Ondřej Novák, Jan Černohorský, Tomáš Mravec

 

JUDr. Jan Najman, advokát v Pardubicích
Foto: Ladislav Kudrna a autor

Go to TOP