Nepodmíněný trest pro otce, který trestal děti, je nepřiměřený, rozhodl ÚS

Ústavní soud vyhověl v úterý 11. července 2023 stížnosti muže, otce pěti dětí, který v letech 2012 až 2018 fyzicky i psychicky napadal své děti. Vrchní soud mu původní podmíněný trest změnil na pět let nepodmíněné ve věznici s ostrahou. Ústavní soud konstatoval, že nepodmíněný trest je nepřiměřený, rozsudek vrchního soudu nebyl dostatečně odůvodněný, a tudíž byl nepřezkoumatelný.

 

Otec dětí, který nastoupil k výkonu trestu před několika měsíci, by se tak měl v podstatě okamžitě podle mužova advokáta JUDr. Jaroslava Brože vrátit na svobodu. Vrchní soud musí o trestu rozhodnout znovu a je vázaný právním názorem Ústavního soudu. Hlavním argumentem obhájce bylo to, že výchovné prostředky nebyly samoúčelné. „Příběh je specifický tím, že výchova se odehrávala v bigotní náboženské rovině, která už dnes není v kurzu. On věřil, že tato výchova je správná a korespondovala s jeho náboženským přesvědčením. Z hlediska současných nároků na výchovu děti byly jeho prostředky neakceptovatelné,“ uvedl advokát Brož.

Tyto argumenty Ústavní soud akceptoval a předseda soudního senátu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., při odůvodňování rozhodnutí zmínil i to, že ani jedna ze tří dcer, které již dospěly, a ani jeden ze dvou synů, z nichž jeden je zletilý a druhý téměř zletilý, netrpí žádnými psychickými poruchami a vedou normální život.

Ústavní soud vytkl vrchnímu soudu to, že od některých faktů odhlédl, že nehodnotil výchovné prostředky, které nevycházely z agrese, a že otec věnoval dětem náležitou péči, staral se o ně. Podle Ústavního soudu vzal vrchní soud v potaz pouze jednu polehčující okolnost. Ústavní soud také uvedl, že ohledy na zájem dítěte je třeba brát i v případě, že nejde o malé děti, ale o jakékoliv děti do dovršení 18 let. „Je otázka, kdy dítě potřebuje rodiče více, ideálně po celou dobu dětství,“ řekl Jaroslav Brož. Doplnil, že klíčovým spouštěcím momentem celého vyšetřování byla chvíle, kdy otec od manželky odešel a byl jí nevěrný. Tehdy padlo trestní oznámení, přičemž podle Brože byli vinni oba rodiče a oba se na výchově podíleli. „Ale jak to v rodině přesně bylo …to už nikdo nerozsoudí. Důležité však je a velmi si toho vážím, že dnes u soudu zvítězila člověčina. Nebyla to samozřejmost,“ řekl advokát.

Otci dětí u soudu pomohlo také to, že přehodnotil svůj postup a dospěl k sebereflexi, bez toho by podle advokáta Brože soud patrně stížnosti nevyhověl.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP