Občanskoprávní a obchodní kolegium NS posílila dvojice nových soudců

Nejvyšší soud má dva nové soudce, stali se jimi Mgr. Lucie Jackwerthová a Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D. Dne 11. června 2023 o tom informovala mluvčí NS Bc. Gabriela Tomíčková. K Nejvyššímu soudu může být přidělen jen soudce, který má alespoň desetiletou právní praxi, každý soudce také musí být uznávaným odborníkem, respektovanou osobností, která dosahuje výjimečných výsledků zejména v oblasti, v níž má u Nejvyššího soudu rozhodovat.

 

Mgr. Lucie Jackwethová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 působila jako justiční čekatelka u Městského soudu v Praze. V roce 2002 se stala soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 8. Od roku 2012 působila jako soudkyně u Městského soudu v Praze. Na Nejvyšší soud byla dočasně přidělena v letech 2018–2021. Natrvalo byla k Nejvyššímu soudu přeložena 1. 6. 2023.

 

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., získal právnický vysokoškolský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000. V letech 2001–2004 vykonával funkci justičního čekatele v obvodu působnosti Krajského soudu v Praze. V letech 2004–2007 působil u Okresního soudu v Kladně, kde vykonával funkci soudce a následně předsedy senátu. Od roku 2007 do roku 2012 byl předsedou senátu u Okresního soudu v Rokycanech. Od roku 2012 byl nejprve soudcem a od 1. 1. 2018 i předsedou senátu u Krajského soudu v Plzni.  Na Nejvyšším soudu v minulosti působil ve dvou samostatných stážích, poprvé od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, podruhé pak od 1. 1.2021 do 30. 6. 2023. Po ukončení své druhé stáže byl natrvalo přeložen k Nejvyššímu soudu k 1. 7. 2023.

 

K Nejvyššímu soudu může být přidělen jen soudce, který má alespoň desetiletou právní praxi a který svými odbornými znalostmi a zkušenostmi dává záruky řádného výkonu funkce (§ 67 odst. 1 a § 70 zákona o soudech a soudcích). Nejvyšší soud dbá také na to, aby mimo těchto zákonných předpokladů byl každý soudce uznávaným odborníkem, respektovanou osobností, která dosahuje výjimečných výsledků zejména v oblasti, v níž má rozhodovat u Nejvyššího soudu.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: NS/Aleš Ležatka

Go to TOP