NSS zatím nerozhodl, zda jsou plochy na Pražském hradu veřejným prostranstvím

Nejvyšší správní soud prozatím nezodpověděl spornou otázku, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím. Sice už rozhodl o kasačních stížnostech Ministerstva vnitra a Správy Pražského hradu a zrušil verdikt Městského soudu v Praze, důvody jsou však jen procesní. Pochybení spočívalo v tom, že Městský soud v Praze nepřizval do řízení Správu Pražského hradu.

Na městský soud se původně obrátil se žalobou Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti Kverulant.org. Právě Kverulant dlouhodobě usiluje o otevření Hradu veřejnosti. Prezidenta nejprve dopisem vyzval ke zpřístupnění areálu. Pak se rozhodl uspořádat v areálu Hradu shromáždění, kvůli kterému se začal situací zabývat městský soud.

Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé shromáždění nemusejí žádat hradní správu o souhlas. Nyní už je areál přístupný, ale Ministerstvo vnitra ani Správa Pražského hradu s názorem městského soudu nesouhlasí, proto podaly kasační stížnosti.

Instituce ve stížnosti poukazovaly na to, že areál je obklopený hradbami, přístupný jen střeženými branami, vzhledem k sídlu prezidenta má významná bezpečnostní specifika a v minulosti nebyl konsenzuálně vnímaný jako místo setkávání veřejnosti či místo konání veřejných shromáždění. Jde prý hlavně o sídlo hlavy státu, kulturní památku a turistický cíl. „Neshledáváme pak veřejné subjektivní právo, resp. soudně vymahatelný nárok na změnu takového určení soudní cestou. Krom bezpečnostních, památkových a jiných hledisek jde do značné míry o rozhodnutí politické, nikoliv právní,“ stálo ve stížnosti ministerstva.

„Materiální podmínka účasti stěžovatelky na řízení byla splněna a soud ji měl vyzvat, aby uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení,“ stojí v rozhodnutí na úřední desce. Městský soud v Praze musí rozhodovat znovu a napravit pochybení. Protože NSS zrušil rozsudek v důsledku procesní vady, nemohl se zabývat dalšími námitkami, a to zejména otázkou, zda místo konání shromáždění je, či není veřejným prostranstvím, plyne z odůvodnění.

Zdroj: ČTK; NSS
Foto: hrad.cz

Go to TOP