Třetí částku Věstníku najdou advokáti a advokátní koncipienti na webu ČAK

Dne 30. září 2019 vyšel Věstník České advokátní komory č. 3/2019. Jde o třetí částku Věstníku, která vyšla pouze v elektronické podobě; klasická tištěná podoba Věstníku již advokátům, advokátním koncipientům a dalším adresátům není rozesílána.

Změnu formy vydávání Věstníku přinesl zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, jenž novelizoval rovněž zákon o advokacii.

Věstník České advokátní komory je dostupný pouze v elektronické podobě na webových stránkách Komory.

(red)

 

Go to TOP