Zákon zřejmě rozšíří definici finančních nástrojů i o takzvané DLT

Zákon zřejmě zařadí mezi investiční nástroje i technologie související s kryptoměnami. Bude tak na ně dopadat stejná regulace jako na ostatní investiční nástroje. Jde o nástroje, které fungují na principu takzvané technologie distribuovaného registru DLT. Jednou z možností využití této technologie ve financích jsou právě kryptoaktiva. Počítá s tím novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, kterou projednává Poslanecká sněmovna. Novela má především přizpůsobit český zákon evropskému nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru.

 

Evropské nařízení uvádí mimo jiné, že je nutné, aby právní předpisy EU týkající se finančních služeb byly vhodné pro digitální éru. Unie v něm píše kromě jiného, že existence digitálních nástrojů ve sdíleném registru nebo emise tradičních aktiv v digitalizované podobě usnadní obchodování i navazující procesy. Chybí však povolená infrastruktura finančního trhu, která by využívala technologii sdíleného registru a poskytovala pro kryptoaktiva, považovaná za finanční nástroje, služby při obchodování nebo vypořádání.

Projednávaná novela, která na toto nařízení reaguje, zavádí možnost České národní banky upravit třeba vyhláškou prahy pro fungování tržní infrastruktury v pilotním režimu při využití technologie distribuovaného registru. Pilotní režim zavádí EU proto, aby některé tržní infrastruktury nemusely splňovat některé požadavky právních předpisů. Technologie distribuovaného registru souvisí s blockchainem, což je druh decentralizované databáze s neustále se rozšiřujícím počtem záznamů o převodech peněz. Záznamy v této databázi jsou nezměnitelné. Technologie je proto podle odborníků odolná proti útokům. Nejčastěji se využívá jako účetní kniha kryptoměn, která uchovává transakce provedené uživateli.

Nařízení EU definuje sdílený registr jako úložiště informací, které vede evidenci o transakcích a které je sdíleno prostřednictvím souboru DLT síťové uzly a synchronizováno mezi nimi pomocí mechanismu konsensu. DLT technologii pak jako technologii, která umožňuje sdílení a provozování sdílených registrů.

Vláda v souvislosti s přijetím zákona neočekává dopady na státní rozpočet. Vložená novela zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, také v souladu s požadavky EU navyšuje částky velkých pojistných rizik a minimální kapitálové požadavky na

V polovině května schválily státy EU pravidla regulace trhů s kryptoměnami. Nařízení označované zkratkou MiCA (Markets in Crypto Assets) požaduje například, aby firmy vydávající a obchodující s kryptoměnami získaly v EU registraci. Úřady budou díky normě moci získat přístup k některým údajům z transakcí, což má zprůhlednit obchodování a zabránit nelegálním operacím.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP