MV navrhuje v novele zákona o obcích sdílení úředníků či hlasování online

Automatickou valorizaci odměn pro zastupitele obcí a krajů, ale také zavedení možnosti hlasování zastupitelstev online či sdílení úředníků obsahuje novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kterou ve středu 12. července 2023 projedná vláda. Předpis – podle ředitele Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslava Veselého – nabídne obcím a krajům také nástroje, jak efektivněji a operativněji reagovat na krizové stavy, jako byla například situace po řádění tornáda na jihu Moravy před dvěma lety či pandemie onemocnění covid-19.

 

V případě mimořádných stavů by tak mohlo být například svoláno nestandardně pouze dva dny předem zastupitelstvo, část pravomocí by mohla přejít na starostu či primátora, řekl Miroslav Veselý. Novela jako celek má podle něj nabídnout správám lepší možnosti pro efektivnější rozhodování, zastupitelstvům dá současně prostor rozhodnout o míře přijímaných změn.

Automatickou valorizací odměn reaguje Ministerstvo vnitra mimo jiné na zrušení části zákona o obcích a krajích Ústavním soudem. Odvíjet by se měla od růstu průměrné mzdy stejně jako dosud, nově by ale úpravu vláda nestanovovala nařízením. „Jakmile dojde k zvýšení průměrné mzdy za minulý rok, bude automaticky docházet ke zvýšení odměn členů zastupitelstva. Samozřejmě jsme si vědomi, že zejména malé obce mohou mít problém s dopočítáváním, jakou mají mít konkrétní výši odměn. Ministerstvo proto dál počítá, že bude vydávat obcím přehlednou tabulku odměn,“ uvedl Veselý.

Institut společenství obcí nebude novou právnickou osobu, ale vyšším stupněm dosavadního svazku obcí. Společenství by mohla fungovat v rámci jedné obce s rozšířenou působností, přičemž jejich úkolem by bylo dbát o rozvoj území. Nejmenším obcím by mohla při vykonávání přenesené působnosti pomáhat možnost sdílení takzvaného létajícího úředníka. „Jeden úředník by měl být společný pro několik obcí, byl by zaměstnancem společenství obcí a ty by si ho víceméně půjčovaly,“ popsal návrh Miroslav Veselý s tím, že obce by tak ušetřily na nákladech na vzdělávání a rozvoj úředníků.

Mezi nástroji k řešení krizových situací novela přichází s možností operativního svolání jednání zastupitelstva v případě mimořádných stavů, kde by postačovaly na svolání zastupitelstva dva dny. Na takto nestandardně svolaném zasedání by mohly být ale řešeny pouze věci, které s mimořádným stavem přímo souvisí. I rozšíření pravomocí starosty v případě krizových stavů – kdy by starosta mohl vykonávat i některé kompetence rady – by se týkalo pouze záležitostí spojených s mimořádným stavem.

Pravidla pro online hlasování reagují na zkušenost z doby pandemie onemocnění covid-19 i na rozvoj elektronické komunikace. Ze zákona sice nevyplývá povinnost fyzické přítomnosti na zasedání, neexistují ale dosud pravidla pro hlasování na dálku. „Ministerstvo vnitra se rozhodlo, že nebude vázat distanční hlasování na krizové stavy, ale nechá na samosprávách, aby si v jednacím řádu nastavily pravidla, zda a případně jakým způsobem se bude konat,“ uvedl Veselý.

Vždy má podle něj platit, že informace, že se někdo může připojit online, bude uvedena v pozvánce na dané zasedání zastupitelstva. Veselý se přitom nedomnívá, že by tento nástroj vedl k přesunu zasedání zastupitelstev do online prostoru, protože zastupitelé dávají přednost osobnímu jednání a možnosti probrat záležitosti veřejně.

Novela reaguje i na situace, kdy po obecních volbách někde fungovala dosavadní rada a nový starosta či primátor současně, což mohlo vést ke konfliktům mezi minulou opozicí a koalicí. Předejít tomu má formulace, že tyto orgány se ujímají řízení obce v jednom okamžiku.

 

Zdroj: ČTK
Foto plzeňské radnice: canva.com

 

Go to TOP