Česká republika má stále nízký počet insolvencí

Ve 2. čtvrtletí 2023 došlo k mírnému nárůstu podaných insolvenčních návrhů, z dlouhodobého hlediska se však potvrzuje stále nízký počet insolvencí v ČR, kdy se stav ekonomiky do vzestupu insolvencí nepromítl. Insolvence se projevují až s časovým odstupem od nástupu krize. Mezičtvrtletně došlo ke zvýšení počtu povolených oddlužení o 8,5 %. Jak uvádí zpráva společnosti InsolCentrum, z analýzy posledních tří let je patrné, že v druhém kvartálu bylo vždy nejvíce povolených oddlužení z celého roku.

 

„Počty povolených oddlužení budou záviset na podobě novely insolvenčního zákona. Novela je zdánlivě malý krok pro právo, ale zásadní krok pro českou společnost. V současné ekonomicky obtížné době lidé nepochopí, proč zdraví práceschopní dlužníci zaplatí ze svých milionových dluhů pouhých pár procent hodnoty, když oni sami musí šetřit každou korunu. Část populace může následovat dlužníky a stát se neodpovědnými plátci”, uvedla jednatelka společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmila Veselá.

Soudy prohlásily ve 2. čtvrtletí celkem 136 konkurzů firem, což je o 26,5 % méně než v minulém čtvrtletí. Dokonce se jedná o druhý nejnižší čtvrtletní počet prohlášených konkurzů od roku 2010. Nižší počet konkurzů firem byl zaznamenán pouze během covidu ve 4. kvartálu 2020. Důvodem může být mírné oživení ekonomiky, které vypovídá z dat Českého statistického úřadu.

 

INSOLVENČNÍ DATA ČR – 2. čtvrtletí 2023
(data za 2. čtvrtletí 2023 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí)

 

Insolvenční návrhy

1/2023: 5 386

2/2023: 5 530

Změna + 2,7 %

V 2. čtvrtletí 2023 bylo podáno 5 530 insolvenčních návrhů, z toho jsou návrhy podány vůči 68 % občanům, 27 % živnostníkům a 5 % firem. Toto rozložení návrhů podle druhu osoby se nevymyká normálu čtvrtletí minulých. Oproti 1. čtvrtletí 2023 došlo k mírnému nárůstu podaných insolvenčních návrhů o 2,7 %. Naopak v porovnání s 1. pololetím 2022 bylo podáno v tomto pololetí o 7 % méně návrhů.

 

Povolená oddlužení

1/2023: 4 704

2/2023: 5 102

Změna + 8,5 %

Počet povolených oddlužení se oproti minulému čtvrtletí opět zvýšil na 5 102 oddlužení, což představuje nárůst o 8,5 % oproti 1. kvartálu 2023. Jedná se o vyšší nárůst, než byl zaznamenán v 1. čtvrtletí letošního roku. Pokračujeme tedy v rostoucím trendu povolených oddlužení, které však není dramatické, ale spíše se vrací k původním hodnotám let minulých. Ve srovnání s 1. pololetím 2022 se stále držíme v nižších počtech povolených oddlužení, a to dokonce o 11 %.

 

Prohlášené konkurzy občanů

1/2023: 44

2/2023: 54

Změna + 22,7 %

U prohlášených konkurzů občanů jsme mohli doposud sledovat klesající tendenci, která byla zapříčiněna vstupem těchto osob do oddlužení. Ve 2. čtvrtletí 2023 soudy však prohlásily vyšší počet konkurzů, než je zvykem, a to celkem u 54 občanů. Mezičtvrtletní nárůst tak činí 22,7 % a dokonce je zaznamenáno zvýšení i v porovnání s 1. pololetím 2022 o 7,7 %. U 59 % osob se jedná o případy, kterým bylo zrušeno povolené oddlužení a prohlášen konkurz.

 

Prohlášené konkurzy živnostníků

1/2023: 33

2/2023: 42

Změna + 27,3 %

Počet prohlášených konkurzů živnostníků se nepatrně zvýšil o 9 případů, což činí nárůst o 27 % oproti minulému čtvrtletí. I zde se jedná o netradiční situaci, která změnila dlouhodobý klesající trend prohlášených konkurzů živnostníků. Nejedná se však o dramatická čísla, jelikož v 1. polovině loňského roku bylo prohlášeno více konkurzů než v 1. pololetí 2023. Dokonce u 76 % živnostníků došlo k přeměně oddlužení v konkurz.

 

Prohlášené konkurzy firem

1/2023: 185

2/2023: 136

Změna -26,5 %

Počet prohlášených konkurzů firem se výrazně snížil o 26,5 % oproti 1. kvartálu 2023. Ve 2. čtvrtletí 2023 bylo prohlášeno celkem 136 konkurzů firem.

Pětina firem v nově prohlášených konkurzech podnikala v odvětví velkoobchod, maloobchod a oprava a údržba motorových vozidel. Do konkurzu se dostalo 16 % firem, které provozovaly činnosti v oblasti nemovitostí a 14 % firem působilo ve stavebnictví. Zpracovatelský průmysl se tentokrát umístil až na 4. místě.

 

Povolené reorganizace

1/2023: 4

2/2023: 6

Soudy ve 2. čtvrtletí 2023 povolily celkem 6 reorganizací. Mezi nimi My Style s.r.o. (provozovatel prodejen luxusního volnočasového oblečení, důvodem úpadku je snížení kupní síly v důsledku inflace), GEARWORKS a.s. (výrobce ozubených kol s více než 100 zaměstnanci, důvod úpadku je změna geopolitické situace kvůli válce na Ukrajině, kterému je reorganizace povolena již podruhé, první reorganizace byla ukončena v roce 2018), BATIST Medical a.s. a BATIST Medical Productions s.r.o. (členové skupiny, která vyrábí a prodává jednorázové zdravotnické produkty, o které byl v době covidu velký zájem, a tak byla navýšena výroba a zásoby materiálu, nicméně nyní cena těchto produktů razantně poklesla), a dále společnosti HLIMONT s.r.o. a Strojírna Musil a.s.

Za první polovinu roku 2023 bylo povoleno celkem 10 reorganizací, což je méně než za stejné období loni, kdy bylo povoleno 15 reorganizací.

 

Vyhlášená moratoria

1/2023: 1

2/2023: 2

Ve 2. čtvrtletí 2023 byla vyhlášena dvě moratoria (Trampoline Investments s.r.o. – provozovatel trampolínových center a NEW WAVE ENTERTAINMENT s.r.o. – poradenství a marketing). U společnosti Trampoline Investments s.r.o. se jedná již o třetí moratorium.

 

Prohlášené insolvence v krajích / 2. Q. 2023

Mapa zobrazuje mezičtvrtletní změnu prohlášených insolvencí v jednotlivých krajích. Největší nárůst počtu insolvencí byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (+ 22,4 %) a na Vysočině (+ 18,2 %). Naopak největší mezičtvrtletní pokles byl v Karlovarském kraji o 6,6 %. Je potřeba zdůraznit, že celkové počty prohlášených insolvencí ovlivňují povolená oddlužení, která tvoří zhruba 95 procent všech případů.

 

Stav probíhajících insolvencí k 31. 12. 2022 v jednotlivých krajích můžete vidět na stránkách InsolCentra.

 

Zdroj: InsolCentrum
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP