Začne platit změna stavebního zákona, přinese nový úřad pro velké stavby

K 1. červenci vstupuje v účinnost rozsáhlá vládní novela nového stavebního zákona z roku 2021, která zcela ruší plánovaný Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízenou soustavu krajských stavebních úřadů. Místo nich zanechává stavební úřady při obcích. Zřizuje však s účinností od uvedeného data nový úřad, a to Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), podřízený ministerstvu dopravy.

 

Od příštího roku bude povolovat vyhrazené stavby, tedy hlavně velké infrastrukturní projekty. Jako jediný stavební úřad bude v případě povolování staveb sám posuzovat otázky ochrany veřejného zdraví namísto krajských hygienických stanic. Bude povolovat i související stavby.

„Smyslem je, aby u takto velkých a specifických staveb byl jeden úřad, který bude stavby povolovat, bude mít dostatek odborníků, kteří se na takové stavby specializují a velmi dobře je znají,“ uvádí DESÚ na svém webu. Podle nového stavebního zákona začne tento úřad povolovat stavby od 1. ledna příštího roku. Ještě o půl roku později, 1. července 2024, začne nový stavební zákon platit zcela pro všechny stavby.

Nový stavební zákon z roku 2021, který prosadila ještě tehdejší vláda Andreje Babiše, měl od letošního července zavést státní stavební správu v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Nynější vládní koalice, která ještě v opozici nový stavební zákon kritizovala, loni prosadila roční odklad spuštění státní stavební správy. Mezitím připravila další návrh, který nyní vstupuje v účinnost a který Nejvyšší stavební úřad ruší zcela. Na některých úpravách v nynější, zatím poslední novele stavebního zákona, jež Parlamentem prošla letos na jaře, se vládní koalice shodla s opozicí. Novela zachovává 694 nynějších stavebních úřadů v obcích s možností tento počet snížit podle stavební aktivity.

Až novelizovaný stavební zákon nabude účinnosti, měl by zkrátit a zjednodušit stavební řízení. Umožnit to má například postup, kdy stavební úřad sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude nově zahrnovat i takzvané jednotné environmentální stanovisko (JES) podle zcela nového zákona. Tento zákon začne platit 1. ledna 2024. Na konci by mělo být jen jedno razítko pro stavebníka. Stavební úřad by mohl také v případě potřeby vyvolat jednání s dotčenými úřady a stavebníkem. Pokud se někdo odvolá proti rozhodnutí stavebního úřadu, bude muset nadřízený úřad rozhodnout. Spis se nebude vracet na nižší úroveň.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP