Skutečně nás těší pomáhat dětem, říkají shodně spoluautoři brožury To dáš!

Rozhovor

 Po unikátním projektu Advokáti do škol, který letos vstoupil již do pátého ročníku a jehož cílem je zvýšit právní povědomí a právní gramotnost dětí a mládeže, zahájila Česká advokátní komora ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem projekt Advokáti do dětských domovů (ADDD). Tato osvětová iniciativa je součástí nadačního projektu To dáš!, jenž se od začátku těší významné podpoře advokátek a advokátů z advokátní kanceláře Bříza & Trubač, které jsme požádali o krátký rozhovor pro Advokátní deník. Ten uveřejňujeme symbolicky 30. června, v den, kdy se děti loučí s dalším školním rokem a jsou před nimi dva měsíce zasloužených prázdnin.

 

S Nadací Terezy Maxové dětem spolupracuje vaše kancelář dlouhodobě, kdy a kde vznikla myšlenka pomáhat dětem, potažmo dětem v dětských domovech?

Ondřej Trubač (na snímku uprostřed): V prvních letech fungování naší advokátní kanceláře jsme přemýšleli, jak chceme, aby nás naši klienti i partneři vnímali. Vždy jsme se chtěli vymezit proti určitému stereotypnímu vnímání advokátů ze strany široké veřejnosti jako „lidí bez emocí“ nebo „těch, kteří chodí přes mrtvoly“ a zařadit se mezi advokátní kanceláře i samostatné advokáty, kteří stojí za smysluplnými veřejně prospěšnými projekty.

Markéta Kořínková (na snímku vlevo): Za dobu fungování kanceláře jsme tak podpořili už širokou škálu projektů – od kulturních přes ty pro znevýhodněné lidi až například po podporu studentů. Naše spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem je ovšem opravdu speciální; nadaci zůstáváme věrni snad od samého založení naší kanceláře a spolupráce nás velmi těší. Ačkoliv by se s ohledem na množství projektů a lidských příběhů, kterým nadace pomohla dopsat lepší konce, mohlo zdát, že se jedná o obrovskou organizaci, ve skutečnosti za ní stojí pouze pár jednotlivců – srdcařů, kteří odvádějí skvělou práci a jsou nám inspirací.

 

Souvisí tato pomoc nějak s mottem vaší kanceláře Je dobré, když chcete pomáhat. Ještě lepší, když víte jak!?

Barbora Klimešová (na snímku vpravo): Určitě, upřímně v kanceláři věříme tomu, že minimálně v některých ohledech máme v životě o něco víc štěstí než ostatní, a přijde nám přirozené využít naše znalosti a možnosti, abychom pomohli lidem, kteří v životě třeba tolik štěstí neměli. To, že v rámci této činnosti využíváme naše znalosti práva, nám dává opravdový smysl, a do budoucna plánujeme naše aktivity pro bono ještě více rozšířit.

 

Iniciativa vzešla od vás nebo od nadace? Byl to promyšlený postup nebo intuitivní počin, pro který jste se nadchli? 

Markéta Kořínková: Spolupráce a podpora nadace měla postupný vývoj. Začala asi u objednávky vánočních přání a dárkových předmětů pro naše klienty, z jejichž výtěžku se financují konkrétní projekty nadace, pokračovala pravidelnou účastí naší kanceláře na akcích „Teribear hýbe Prahou“ a poskytováním pro bono právních služeb nejenom nadaci, ale i jejím klientům. Na základě osvědčené dlouhodobé spolupráce pak naši kancelář nadace oslovila pro spolupráci na projektu To dáš!, který pomáhá znevýhodněným lidem na startu jejich pracovní kariéry.

 

Jaké byly začátky této pomoci? Jakých projektů jste se například zúčastnili, kam mířila první pomoc?

Ondřej Trubač: Důvěra a důvěryhodnost jsou základními předpoklady nejenom pro výkon advokacie, ale i pro poskytování služeb v neziskovém sektoru. Jak už zmínila Markéta, spolupráci jsme budovali postupně. Poskytovali jsme například něco jako „první právní pomoc“ klientům nadace, kteří zcela upřímně čelí jiným problémům, než naši „běžní“ klienti. Nejčastěji jsou to samozřejmě dluhové nebo bytové problémy.

 

Před několika lety jste právě pro skupinu znevýhodněných dětí ve vzájemné spolupráci vydali i velmi praktickou pomůcku pro děti opouštějící dětské domovy – publikaci To dáš! Můžete čtenářům a čtenářkám Advokátního deníku přiblížit její obsah? 

Barbora Klimešová: Publikace má dvě hlavní části. V první části se věnujeme problematice související s pracovním právem, např. jak to chodí na Úřadu práce a jaké jsou hlavní rozdíly mezi výkonem práce v zaměstnaneckém poměru a podnikáním jako OSVČ. Druhá část se zaměřuje na otázky související se soudním řízením, které jsou vždy vysvětleny na konkrétním praktickém příkladu. Zároveň brožura obsahuje další užitečné odkazy, kde se mohou čtenáři dozvědět detailnější užitečné informace. Publikace je každopádně volně dostupná a k dispozici i v elektronické podobě na stránce ČAK pod bannerem Advokáti do dětských domovů: https://www.cak.cz/assets/brozurka-to-das_—final.pdf

 

Proč právě tato oblast, tedy pracovní právo? Vycházeli jste z nějakých zkušeností nebo průzkumů z dětských domovů?

Barbora Klimešová: Ano, při přípravě brožury jsme přímo spolupracovali se zaměstnanci nadace, kteří mají díky každodennímu kontaktu s dětmi z dětských domovů přímou zpětnou vazbu. Díky těmto zkušenostem ví nejlépe, na jaké aspekty má smysl se zaměřit a jaká témata je důležité komunikovat. Stejně tak jsme věnovali pozornost tomu, aby brožura byla co nejvíce srozumitelná a čtivá, s čímž nám opět pomáhali zaměstnanci nadace.

 

A jaká byla odezva na první zprostředkování tohoto typu pomoci?

Markéta Kořínková: Přímý kontakt s příjemci pomoci má nadace a od jejích zaměstnanců zprostředkovaně víme, že tato forma pomoci smysl má. O tom svědčí sama skutečnost, že projekt To dáš! běží už šestým rokem. Nedílnou součástí projektu je edukace v oblasti právního povědomí, a to je běh na dlouhou trať. Výsledky nemusíme pocítit bezprostředně, věříme ale, že to je cesta správným směrem.

 

Kolik času této oblasti věnuje kancelář řekněme měsíčně? Je pro vás odměnou, když vás děti nějak ocení, poděkují, nebo se po čase ozvou, stává se to vůbec?

Barbora Klimešová: Nemáme vyhrazený nějaký přesný počet hodin pro bono pomoci měsíčně. Pomoc poskytujeme tak, jak je jí aktuálně třeba, takže v jednom měsíci to mohou být i desítky hodin, v jiném pouze jednotky. Samozřejmě, že poděkování – ať už přímo ze strany dětí, nebo zaměstnanců nadace – potěší a jedná se o okamžiky, kdy si uvědomíme, že naše pomoc má opravdu smysl.

 

Vzhledem k tomu, že se v průběhu let legislativa změnila, byla brožura aktualizována. A rozšířil se i okruh jejích čtenářů – nově a možná trochu překvapivě jste zacílili na zaměstnance dětských domovů. Proč?

Markéta Kořínková: Po konzultacích s nadací a právě i se zaměstnanci dětských domovů, kteří jsou potřebným dětem nejblíže, jsme došli ke společnému závěru, že tento druh pomoci je velmi specifický a děti informace lépe přijímají od svých vychovatelů, které znají mnoho let a důvěřují jim. V tomto směru jsme dali na doporučení zkušených pracovníků dětských domovů s tím, že naším společným cílem samozřejmě je, aby naše pomoc měla co největší dopad.

 

Nyní se tato publikace stala součástí projektu ČAK Advokáti do dětských domovů, který navazuje na projekt Advokáti do škol. Jaké máte další plány stran pomoci dětem, případně dalším skupinám obyvatel?

Ondřej Trubač: Jsem moc rád, že se společně s Michalou Plachkou a Pavlem Kroupou z představenstva ČAK podařilo rozběhnout projekt Advokáti do dětských domovů, který má mezi advokátkami a advokáty velmi pozitivní odezvu. V rámci tohoto projektu by pak ještě letos mohla proběhnout školení v Brně a v Praze a my se každopádně těšíme, že se do nich alespoň částečně zapojíme, abychom byli v co nejužším kontaktu s realitou a praxí, a mohli tak naplánovat, jak ještě lépe zacílit naši další pomoc tak, aby měla co největší dopad.

Děkujeme za rozhovor!

 

 

Redakce AD

Foto: archiv Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář 

Go to TOP