Českým soudcem Tribunálu SD EU se zřejmě stane David Petrlík

Komise pro výběr soudce Tribunálu Soudního dvora EU na svém jednání po pohovorech se všemi sedmi uchazeči o tento

Komise pro výběr soudce Tribunálu Soudního dvora EU na svém jednání po pohovorech se všemi sedmi uchazeči o tento post většinově rozhodla o výběru JUDr. Davida Petrlíka, Ph.D., jako kandidáta na soudce Tribunálu Soudního dvora EU. První náhradnicí se stala JUDr. Magdalena Ličková, LL.M., jako druhého náhradníka komise vybrala JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D.

 

Pohovory, které prověřovaly odbornou způsobilost zájemců, jejich motivaci, jazykovou připravenost a celkovou způsobilost k výkonu funkce, se uskutečnily ve čtvrtek 8. října 2020.

„V případě vítězného uchazeče komise ocenila jeho hluboké znalosti evropské judikatury, analytické schopnosti, a především jeho dosavadní dlouholetou praxi v evropských institucích. Díky nim je podrobně obeznámen s jejich strukturou a fungováním,“ uvedla ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová.

U náhradnice JUDr. Ličkové komise zohlednila mimo jiné její jazykové a vědecké kvality a schopnost pracovat ve vícejazyčném právním prostředí různých právních systémů. Právnička získala praxi u Soudního dvora EU jako asistentka generálního advokáta. „U druhého náhradníka pak komise ocenila mimo jiné hodnotné zkušenosti z akademické sféry a obsáhlé znalosti evropského práva,“ dodala Mgr. Benešová k JUDr. Pelikánovi.

Pozice soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie se uvolnila 6. října 2020, kdy dosavadní soudce Tribunálu za Českou republiku JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., nastoupil jako český soudce Soudního dvora EU.

Nominaci JUDr. Davida Petrlíka a obou uvedených náhradníků předloží ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová k projednání sněmovnímu Výboru pro evropské záležitosti a pro informaci také senátnímu Výboru pro záležitosti EU. Poté musí vybraného kandidáta schválit vláda. Jeho jméno následně ministr zahraničí oznámí generálnímu sekretariátu Rady EU.

Soudní dvůr EU sídlí v Lucemburku a ve spolupráci se soudy členských států dbá na jednotné provádění a výklad unijního práva. Má dva soudní orgány: prvoinstanční Tribunál a Soudní dvůr. Dvůr se skládá z 11 generálních advokátů a 27 soudců z jednotlivých členských zemí unie. U Tribunálu pak působí dva soudci z každé členské země – za Česko je to nyní Dr. iur. Mgr. Petra Škvařilová-Pelzl. Soudci jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států unie na dobu šesti let.

 

 

David Petrlík

JUDr. David Petrlík, Ph.D., pracuje od roku 2015 v GSA (Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém). Studoval na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, na Universität Passau a Université Paris I – Panthéon-Sorbonne. Titul doktor práv získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Po studiích pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí v odboru vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie. V letech 2004-2015 byl tajemníkem soudce na Soudním dvoru Evropské unie.

Vyučuje právo duševního vlastnictví a evropské procesní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Pravidelně přednáší a publikuje v odborném tisku.

 

Zdroj: ČTK a MSp
Foto: curia.europa.eu a pravapraha.cz (foto Davida Petrlíka)

Go to TOP