NSZ: Kriminalita u dětí se loni meziročně zvedla skoro o třetinu

Kriminalita u dětí mladších 15 let se loni zvýšila oproti roku 2021 téměř o třetinu. Vykázána byla u 1713 dětí, o rok dříve u 1324. Převažovala

Kriminalita u dětí mladších 15 let se loni zvýšila oproti roku 2021 téměř o třetinu. Vykázána byla u 1713 dětí, o rok dříve u 1324. Převažovala majetková trestná činnost. Počty případů se vrací k předcovidovým rokům 2018 a 2019. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou zveřejnilo Nejvyšší státní zastupitelství. Kriminalita se loni po covidových letech zvýšila obecně, ne ale tak výrazně. Děti mladší 15 let nejsou trestně odpovědné.

 

NSZ připomnělo, že v covidových letech kriminalita dětí do 15 let zaznamenala pokles, v roce 2021 to bylo meziročně o 19,07 procenta méně, o rok dříve o 10,21 procenta méně. „V roce 2022 však nastal vzestup, a to poměrně výrazný, o 29,39 procenta,“ stojí v materiálu. Kriminalita loni po poklesech za covidu stoupla i jako celek, ne však tak výrazně. Orgány činné v trestním řízení loni zaznamenaly o 28 000 případů meziročně více, tedy o téměř 17 procent.

 

Převažuje majetková trestná činnost, následují násilné delikty

V případě dětí podle NSZ převažovala protiprávní jednání v podobě činů jinak trestných, které naplňovaly znaky skutkové podstaty přečinů, a pouze v menším počtu případů byly evidovány skutky, které naplňovaly znaky skutkové podstaty zločinů. „Z hlediska nejčastěji zastoupených druhů trestných činů pak v celkovém počtu činů jinak trestných, jichž se dopustily děti mladší 15 let, jednoznačně převažuje majetková trestná činnost, následují násilné delikty a v menším rozsahu pak byly evidovány drogové trestné činy a sexuálně motivované trestné činy,“ stojí v materiálu.

NSZ ale připomnělo, že absolutní počty trestně neodpovědných lidí se však loni pouze přiblížily stavu, který byl zaznamenán v letech 2018 a 2019, tedy v období před pandemií covidu. V roce 2018 šlo o 1720 dětí, o rok později o 1822. „Je tedy možné dovodit, že se stav prekriminality pouze vrací do podoby, v jaké byl standardně zaznamenáván v letech předcházejících pandemii,“ stojí v materiálu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP