MSp: Je nutné změnit navrženou úpravu peněžitých trestů za znásilnění

Z dosavadní diskuse o nové definici trestního činu znásilnění vyplynulo, že je nutná změna navrhované úpravy o ukládání peněžitých trestů. Uvedl to ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., který bude v úterý 27. června 2023 o právní úpravě znásilnění jednat s představiteli všech poslaneckých klubů. Ministerstvo spravedlnosti v obou připravených variantách novely trestního zákoníku počítá s tím, že za znásilnění i další sexuální trestné činy budou soudy moci v širší míře ukládat peněžité tresty.

Jak uvedl Pavel Blažek, ze zatímní diskuse vyplynulo, že je bude mimo jiné nutná změna navrhovaného textu o ukládání peněžitých trestů, neboť v aktuální verzi by mohl činit výkladové potíže.

Jako samostatný lze uložit peněžitý trest jen v případech, kdy vzhledem k povaze činu a osobě pachatele není jiného trestu zapotřebí. „Navrhovaná úprava v žádném případě nestanoví, že za závažnější případy se budou ukládat pouze peněžité tresty. Jen umožňuje, aby i v těchto případech mohla oběť uspokojit svůj nárok na náhradu nemajetkové újmy jednodušší cestou, a to z výtěžku z uloženého peněžitého trestu,“ sdělil mluvčí ministerstva spravedlnosti V. Řepka. Výrazně se tím podle něj posílí práva obětí na dosažení náhrady újmy.

Ministerstvo vytvořilo dvě varianty novely trestního zákoníku. U znásilnění, nesouhlasného pohlavního styku, sexuálního nátlaku i pohlavního zneužití ministerstvo v přichystaných variantách výslovně uvádí, že pachatel bude potrestán „odnětím svobody nebo peněžitým trestem“. A to nově i u znásilnění spáchaného souloží, na dítěti mladším 15 let, se zbraní nebo při způsobení těžké újmy na zdraví. Od možnosti uložení peněžitého trestu ministerstvo upouští až v nejzávažnějších případech, kdy pachatel sexuálního trestného činu způsobí své oběti smrt.

Velkou diskusi očekává ministr spravedlnosti mimo jiné nad určením hranice věku takzvané bezbrannosti.

Ministerský návrh zatím počítá s tím, že sexuální trestné činy proti dětem mladším pěti let by byly vždy považovány za znásilnění, nikoliv za pohlavní zneužití, které se trestá mírněji. Dítě do pěti let by tedy bylo automaticky chápáno jako bezbranné. Navržená hranice ale vzbudila kontroverze u odborníků i části politiků, podle nichž ani dítě starší pěti let nemůže souhlasit se sexuálním stykem nebo odmítnout zneužívání.

Výhrady se při diskusi objevily i k samotné definici znásilnění. Současná úprava v trestním zákoníku vyžaduje překonání fyzického odporu, případně zneužití bezbrannosti například v podobě silné opilosti či duševní poruchy. Ministerstvo spravedlnosti počítá v návrhu s tím, že by oběť musela se sexuálním aktem projevit nesouhlas. Někteří to ale nepovažují za vhodné a chtějí zavést takzvanou souhlasnou definici znásilnění, tedy zjednodušeně sex bez souhlasu by se rovnal znásilnění.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP