Stát zřejmě dá exekutorům náhradu nákladů za zastavení marných exekucí

Paušální náhrady nákladů, které exekutoři vynaloží na zastavení takzvaných bezvýsledných exekucí zahájených do loňského 1. ledna, jim stát zřejmě bude vyplácet. Půjde o 750 korun na jeden případ, s daní z přidané hodnoty o 905,5 Kč. Předpokládá to novela zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, kterou dne 21. června 2023 schválila Poslanecká sněmovna zrychleně už v prvním čtení. Celkem bude letos potřebovat Ministerstvo spravedlnosti na tyto paušální náhrady podle důvodové zprávy 862 milionů korun. Předloha teď zamíří k posouzení senátorům.

 

Podle původně přijaté úpravy zastavování marných exekucí neměli exekutoři dostávat žádné náhrady, což se chystali napadnout u Ústavního soudu. Zastavování bezvýsledných exekucí je novinkou od ledna, podle odhadů Exekutorské komory by se už letos mohlo zbavit nuceného vymáhání dluhů 50 000 až 80 000 lidí. „Lze předpokládat, že zejména tito dlužníci se budou vracet do legální ekonomiky a z jejich činnosti poplynou státu daňové příjmy,“ stojí v důvodové zprávě.

Zastavování se týká exekucí, v nichž se za posledních šest let nepodařilo nic vymoci a které nezahrnují nemovitost. Exekutor vyzve věřitele ke sdělení, zda souhlasí se zastavením exekuce. Pokud věřitel nevyjádří nesouhlas a nesloží zálohu na další vedení exekuce, exekutor proces zabavení majetku zastaví. Složením zálohy lze šestiletou lhůtu prodloužit o další tři roky, a to nejvýše dvakrát. Celková doba bezvýsledné exekuce nesmí překročit 12 let.

„Řešíme historický dluh, který vznikl, když exekuční systém nebyl regulován,“ řekl zpravodaj nynější předlohy Mgr. Marek Výborný. Novela vznikla podle něho ve spolupráci s opozicí, debata se vedla o výši paušální náhrady. Výsledek odpovídá současné situaci veřejných financí, uvedl Výborný.

Zdůvodnění novely upozorňuje také na možnost, že marné exekuce budou sice zastaveny, ale exekutoři vytvoří proti dlužníkům nové exekuční tituly pro náklady exekuce. Celková částka, kterou by mohli být tito dlužníci nově zatíženi, by mohla představovat až 15 miliard korun, stojí v důvodové zprávě.

Exekutorská komora dříve uvedla, že náhradu vláda nestanovila na základě žádné ekonomické analýzy a výpočtů. Kritizovala také to, že se předloha týká jen exekucí zahájených do 1. ledna 2022, takže hrozí, že za pár let se bude celá situace opakovat.

 

Zdroj: ČTK
Foto: PS P ČR

Go to TOP